Fužir, Ivan,

kovinar;pilarski mojster 

Slika 
01.05.1930, Prevalje, Slovenija 25.12.2000, Slovenj Gradec
Fužir, Ivan je bil edini na Slovenskem, ki je po starem ročno nasekoval pile in prišel v Guinnessovo knjigo rekordov. Dolga leta se je boril, da dobi v last obljubljeni stroj »drajerco« za ročno nasekovnaje pil piloseka Ignaca Urbancla. 

Življenje in delo

Oče je bil rudar Franc, mati Pavla roj. Gošnjek; bratje rudar v vodnem rovu Pravalje Anton; sestre Veronika, Marica, Angela [sestro Angelo, ki je bila pastirica pri Rakitniku na Breznici, je novembra 1944 s sedemčlansko Rakitnikovo družino in Elizabeto Košak pobila nemška policija]. Poročen je bil s Katarino roj. Krevzelj; sin žerjavovodja Franjo in hči Elvira [živi v Švici]. Še kot otrok je moral služiti kot pastir.

Po osnovni šoli v Šentanelu in na Prevaljah se je šel učit k piloseškemu mojstru na Prevaljah Ignacu Urbanclu [Ročna in strojna pilarna Prevalje, 1917–1945]. Mojster mu je obljubil, da mu bo potem, ko bo izučen, podaril stroj za ročno nasekovanje pil "drajerco". Po učni dobi (1945–1948) je opravil izpit za kvalificiranega pilarja (1949). Ob nacionalizaciji pa so bili skoraj vsi Urbanclovi stroji premeščeni v TRO in z njimi tudi "drajerca", ki je kot zgodovinski pomnik postavljena pred tovarno TRO na Prevaljah. Bil je edini na Slovenskem, ki je po starem ročno nasekoval pile in prišel v Guinnessovo knjigo rekordov. "Ročno izdelovanje vsakovrstnih rašpel in pil. Rašpel in pil že zdavnaj ne izdelujejo več ročno. To pa še vedno počne Ivan Fužir s Prevalj na Koroškem. Spoštuje tradicijo in železarsko izročilo, rezultat pa so izjemno kakovostni in lični izdelki. O njegovem vztrajanju je Koroški kinoklub s Prevalj posnel tudi kratki film z naslovom Ad acta. Pri Ivanu Fužirju na Prevaljah lahko še zmeraj občudujemo starodavno železarsko znanje: izdelovanje pil in rašpel vsakršne vrste po okusu naročnika." [V poglavju: Slovenija v Guinnessovi knjigi rekordov. Človek in njegova ustvarjalnost. 1989]. To izumirajočo obrt je rad prikazoval učencem. Sodeloval je pri dokumentarnih filmih Koroškega kinokluba o izumirajočih obrtih in v gledališki skupini Prevalje-Mežica Kulturnega društva Prevalje pri Desetem bratu. V svoj dnevnik je zapisoval zanimive dogodke, življenjske zgodbe in pesmi. Pet njegovih pripovedi je v knjigi Bojane Verdinek: Lesene cokle. Folklorne pripovedi iz Mežiške, Mislinjske in Šaleške doline (2002). Njegovo zapuščino, zbirko ročno izdelanih pil, staro orodje za nasekovanje in njegove zapise, hrani družina.

 

Dosežki in bibliografija

Soustvarjalec filmov: [dal idejo in igral]: Ad acta. 1977. Avtorja: Stanko Cigler in Mirko Konečnik. – Acqua vitae. 1981. [O vrtanju lesenih vodovodnih cevi]. Avtorja Stanko Cigler in Mirko Konečnik. – Zadnji nasek. 1980. [O ročnem nasekovanju pil]. Avtorja: Stanko Cigler in Mirko Konečnik. – Pisker kvamfer. 1982. [O popravljalcu loncev]. 

Priznanja in nagrade

Bronasta Linhartova značka (1998); vpisan v Guinnessovo Knjigo rekordov; o njem sta posneta dva dokumentarna filma Koroškega kinokluba Prevalje. 

Viri in literatura

Podatki sina Franja in drugi viri. – Guinnessova Knjiga rekordov, 1989. – Miro Petek: Tudi na Prevaljah knežji kamen. Ivan Fužir, edini, ki na Slovenskem po starem izdeluje pile, tudi v Guinnessovi knjigi rekordov. – V: Večer, 12. 11. 1991. – Mojca Potočnik: Od pastirske palice do knjige rekordov. – V: Prepih, 1994, št. 2. –Zlatka Strgar: Vse prošnje so zavrnjene. Ivan Fužir, ki je med redkimi Slovenci prišel v znamenito Guinnessovo knjigo rekordov, je že desetletja razočaran, ker so zavrnili vse njegove prošnje, da mu izročijo staro stružnico. – V: Večer, 19. 11. 1996. – Greta Jukič: Drajerca bi morala biti moja ali zgodba o piloseku. – V: Koroški fužinar, 2000, št. 1. – Greta Jukič: Ivan Fužir, Prevaljčan, ki je prišel v Guinnessovo Knjigo rekordov. – V: Prevaljske novice, 2001/2002, št. 3. - Marija Suhodolčan Dolenc @ Margareta Jukič: Biografski leksikon občine Prevalje, Prevalje 2005.