Enci, Hubert,

družbenopolitični delavec;papirničar;udeleženec NOB;župan 

Slika 
08.09.1910, Ravne na Koroškem, Slovenija 30.01.1982, Prevalje
Po koncu druge svetovne vojne je postal prvi župan Občine Prevalje, deloval je v Združenju papirne industrije Slovenije in Jugoslavije in na družbenem področju na Prevaljah. 

Življenje in delo

v letih (19481967) je živel v Podvelki, pozneje se je preselil na Prevalje. Oče obratovodja tovarne lepenke Prevalje Jožef, mati Terezija; brat gostilničar Maks, sestri Marija por. Platzer in grafičarka Terezija por. Koležnik. Poročen je bil z Matildo roj. Hribernik [Brančurnikovo]; sinovi avtomehanik Hubert, avtomehanik in šofer Jože, pek Marjan, skladiščnik Anton, elektrikar Silvo in hči učiteljica Amalija por. Škerl.

Po osnovni šoli na Prevaljah se je šolal v Srednji šoli za papirništvo v Ljubljani. Zaposlil se je v "Papirnici" [Tovarna lesovine in lepenke] na Prevaljah in bil udeleženec NOB. Po koncu druge svetovne vojne je postal prvi župan Občine Prevalje in se nato zaposlil v Tovarni lepenke v Podvelki in bil direktor (1948–1967). Deloval je v Združenju papirne industrije Slovenije in Jugoslavije in na družbenem področju na Prevaljah in v občini Radlje ob Dravi.

 

Dosežki in bibliografija

 

Priznanja in nagrade

Srebrni znak OF in druga priznanja. 

Viri in literatura

Podatki sina Huberta. – Marija Suhodolčan Dolenc @ Margareta Jukič: Biografski leksikon občine Prevalje, Prevalje 2005.