Čuk, Franc,

direktor;družbenopolitični delavec;oskrbnik planinskih koč;športni delavec;trgovec 

Slika 
09.07.1925, Krajnska Gora, Slovenija 03.01.2009, Slovenj Gradec
Aktivno je bil vključen v družbeno življenje na Prevaljah in v Mežiški dolini; vidno je bilo njegovo delo za razvoj med vodenjem Krajevne skupnosti Prevalje in pozneje Komunalnega podjetja Prevalje predvsem na področjih razvoja športnega življenja, infrastrukture in komunalne ureditve kraja ter okolice. 

Življenje in delo

Na Prevalje je prišel z Gorenjske. Oče sodnik Stanislav, mati poštna uslužbenka Marija roj. Lajler; brat elektrotehnik Stanislav, sestre šivilja Marija, zobotehnica Jožefa, trgovka Anica in administratorka Ela. Poročen je bil s trgovko Ano, roj Trinkaus; hči uslužbenka Ana.

Osnovno in komercialno šolo je obiskoval v Kranju, tečaj za komercialista s končnim izpitom je opravil na Jesenicah, trgovsko šolo v Kranju. Njegova prva zaposlitev je bila v železnini Merkur Kranj (1939–1943). Po vojni se je zaposlil v Železarni Jesenice (1946–1949),  zatem prišel na Koroško za oskrbnika v planinski dom na Uršlji gori in kmalu postal poslovodja v trgovskem podjetju Kovina Prevalje (1951–1963). Veliko je naredil za razvoj kraja v času, ko je postal tajnik Krajevne skupnosti Prevalje (1963–1975) in zatem direktor Komunalnega podjetja Prevalje (1975–1978). Že v Kranju je bil aktiven smučar in predsednik Smučarskega kluba Kranj, po prihodu na Prevalje je  pričel razvijati alpsko smučanje in nogomet. Postal je predsednik Smučarskega kluba Prevalje (1952–1965), predsednik Nogometnega kluba Korotan Prevalje, predsednik telesnovzgojnih organizacij Občine Ravne na Koroškem, delegat Telesnokulturne skupnosti Slovenije, predsednik Splošnega ljudskega odpora in družbene samozaščite, član občinske skupščine Občine Ravne itd. V času vodenja Krajevne skupnosti Prevalje (tajnik od 19631976) in pozneje Komunalnega podjetja Prevalje je predvsem na področju infrastrukture in komunalne ureditve kraja in okolice naredil veliko; razširili in asfaltirali so cesto skozi Prevalje, uredili cestno razsvetljavo (1963–1964), obnovili kulturni dom [bivši dom TVD Partizan], razvijali športno infrastrukturo, vlečnico na smučišče Klemen, uredili tržnico (pod današnjo Abanko), avtobusno postajo, parke in zelenice, zamenjali so salonitne vodovodne cevi iz zajetij do Prevalj, velika investicija je bila komunalna ureditev Poljane, asfaltiranje ceste na Leše, v Šentanel, uredili so mostove v Kot itd. Veliko denarja so prispevala domača podjetja, predvsem podjetje TRO je bil eden glavnih sponzorjev in donatorjev ob Železarni Ravne. Prizadeval si je za razvoj kraja na komunalnem, gospodarskem, športnem in kulturnem področju.

 

Dosežki in bibliografija

 

Priznanja in nagrade

Zlata plaketa ZAVSJ kot izjemen prispevek k uspehu pri delu ZRVS Jugoslavije in krepitvi splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite; priznanje za razvoj in uveljavljanje ZRVS Jugoslavije v družbi; zlata plaketa za visoko ustvorenje u fizičkoj kulturi Jugoslavije; medalja za hrabrost; orden reda s srebrnim vencem za zasluge za narod; medalja zasluge za narod s srebrnim vencem; nagrada Občine Ravne (1980); priznanje Občine Ravne (1990). 

Viri in literatura

Smučarski klub na Prevaljah.  V: Telesna vzgoja treh dolin, Mislinjske, Mežiške in Dravske doline, 1957.  O položaju in delu krajevne skupnosti Prevalje. – V: Koroški fužinar, 1976, št. 1. – Nagrade in priznanja občine Ravne. Franc Čuk. – V: Prepih, 1991, št. 13.  Telesna vzgoja treh dolin Mislinjske, Mežiške in Dravske doline [uredil Vinko Cajnko], 1957. – Marija Suhodolčan Dolenc @ Margareta Jukič: Biografski leksikon občine Prevalje, Prevalje 2005.