Čop, Pavel,

družbenopolitični delavec;kulturni delavec;trgovec 

Slika 
11.06.1908, Moste pri Žirovnici 05.09.1980, Kranj
Bil je aktiven družbeni delavec, zavzemal se je za razvoj podeželja, organizator kulturnih prireditev, proslav in režiser. 

Življenje in delo

Živel je na Lešah (do 1954) in v Kranju, kjer je pokopan. Oče kmečki sin, veleposestnik, paznik v leškem premogovniku Anton [iz rodu dr. Matije Čopa, prijatelja Franceta Prešerna; na Leše je prišel z družino okoli leta 1911, v plebiscitnem času je bil član Narodnega sveta za Mežiško dolino in leta 1923 je postal prevaljski župan], mati Marija roj. Rotar; bratje Adolf, trgovec Anton, dr. pravnih znanosti Gabrijel, Silvester, Vinko, Stanko [umrl kot žrtev nacističnega nasilja v Auschwitzu] in sestra Marta por. Krakolinik. Poročen je bil s trgovko Veroniko roj. Rajgel [Kočanova z Leš]; hči dr. med., specialistka pediatrije Jelka. V drugem zakonu je bil poročen z uslužbenko Marijo roj. Golob; hči učiteljica angleškega jezika Breda por. Sajovic.

Po osnovni šoli na Prevaljah je končal trgovski uk v Glini na Hrvaškem pri židovskih trgovcih. Do leta 1941 je bil samostojni trgovec na Lešah. Po okupaciji je bila vsa družina izseljena v Srbijo, kjer je vodil Društvo izseljenih Slovencev. Po vrnitvi iz pregnanstva je bil ponovno trgovec na Lešah. Dodatno izobraževanje mu je omogočilo, da je postal direktor Trgovskega podjetja Prevalje in kasneje Trgovskega podjetja Živila Kranj (od 1954). Bil je aktiven družbeni delavec, zlasti po letu 1945. Zavzemal se je za razvoj podeželja, na Lešah so tudi z njegovim posredovanjem dobili elektriko in urejeno vodovodno omrežje. Bil je organizator kulturnih prireditev, proslav in režiser gledaliških uprizoritev domačega kulturnega društva Svoboda.

 

Dosežki in bibliografija

Življenje pred II. svetovno vojno. (Študentje na Lešah). – V: Koroški fužinar, 1979, št. 4. – Objavljal je spominske članke, pisal o izseljeništvu in članke s svojega poklicnega področja. 

Priznanja in nagrade

Priznanje Občine Prevalje in Občine Kranj za prizadevno in ustvarjalno delovanje; priznanje Zveze borcev. 

Viri in literatura

Podatki hčerke Jelke in drugi viri. – Albin Dretnik: Pavel Čop. – V: Koroški fužinar, 1980, št. 4.– Marija Suhodolčan Dolenc @ Margareta Jukič: Biografski leksikon občine Prevalje, Prevalje 2005.