Čibron Kodrin, Andreja, magistrica sociologije,

 novinarka;publicistka

Slika 
22.12.1961, Slovenj Gradec ,
Skoraj dve desetletji je bila urednica Koroškega fužinarja, enega najvidnejših publikacij na Koroškem, novinarka pri Večeru, urednica raznih publikacij in lektorica. 

Življenje in delo

Oče je bil družbeni delavec, strojni tehnik, vodja konstruktorjev za transport in splošne strojne naprave Vinko Čibron, mati ekonomska tehnica, računovodkinja Marija-Vera [Majda] roj. Filip; brat strojni tehnik, samostojni podjetnik Jaroš. Poročena je s prof. slovenskega jezika in sociologije Miranom Kodrinom; sin Matej.

Osnovno šolo je obiskovala na Prevaljah in končala Gimnazijo na Ravnah na Koroškem (1976–1980). Diplomirala je na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo Univerze v Ljubljani in končala dodiplomski študij iz sociologije (analitično-raziskovalna usmeritev in kadrovsko-organizacijska usmeritev). Podiplomski študij je opravila v okviru akcije 2000 mladih raziskovalcev do leta 2000 ("za pretok v gospodarstvo") in ga zaključila z magisterijem (1990). Od leta 1985 je bila zaposlena v kadrovski službi na področju izobraževanja v Železarni Ravne [sodelovanje v družboslovnih raziskavah], v letu 1987 se je vključila v akcijo Mladi raziskovalci – "usposabljanje za pretok kadrov v družbeno prakso"; področje organizacijskih ved [podiplomski študij, sodelovanje v raziskavah na FSPN - Raziskovalni inštitut, deloma delovne obveznosti v matičnem podjetju], od leta 1992 je bila vodja oddelka za Informiranje v Železarni Ravne, po privatizaciji oddelka (1994) je direktorica podjetja Fužinar Ravne, d. o. o. in urednica publikacij, ki jih izdaja. Ureja publikacijo Novice – prilogo Informativnega fužinarja, mesečnik Informativni fužinar in občasni Koroški fužinar [izide dvakrat letno]. Sodelovala je v Planinskem društvu Prevalje, kjer je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja delovala v Mladinskem odseku, leta 1981 opravila tečaj za mladinskega vodnika, bila dve leti vodja Odseka za izletništvo in propagando in od leta 1979 medijsko "pokriva" dogajanja v PD Prevalje. Poroča v glavnem za Planinski vestnik in Informativni fužinar. V drugi polovici devetdesetih let prejšnjega stoletja je bila predsednica programskega sveta gibanja Mladi raziskovalci Koroške s sedežem na ravenski gimnaziji. Napisala je več kot šesto člankov sprva s področja planinstva [o delu planinskega društva na Prevaljah in železarskih planinskih pohodih], sledi obdobje strokovnih in poljudnoznanstvenih prispevkov [in raziskovalnih poročil v okviru inštituta], povezanih s študijem in z raziskovalnim delom, v tretjem obdobju prevladujejo teksti za publikacije, ki jih izdaja Fužinar Ravne, d. o. o. O železarski tematiki je nekaj let (1994–1999) dopisovala tudi v časopis Finance, občasno o drugih temah pa tudi v Lipov list in Šolske razglede ter druge časopise in revije. Bila je redna sodelavka pri ravenskem Mesečnem listu (20032004), od leta 2001 sodeluje kot članica uredniškega odbora, novinarka in lektorica pri trimesečniku Metal, ki ga izdaja ravensko jeklarsko podjetje Metal Ravne, d. o. o. Ukvarja se tudi z lektoriranjem in ureja publikacije.

 

Dosežki in bibliografija

Izlet koroških planincev v Sutjesko. 1979.  V: Koroški fužinar, 1979, št. 4. – Proslava na Uršlji gori. V: Informativni fužinar, 1984, št. 7.  Sociološki in politološki aspekti razvoja in vloge planinske dejavnosti in organizacije v Sloveniji. [Diplomsko delo]. 1985.  Delovna kariera v organizaciji. [Magistrsko delo]. 1990.  Tončka Stres, Oto Pikalo, Emil Plejnšek, Ivan Komprej, Hubert Kovačič, Ivan Vaukan.  V: 65 let PD Prevalje, 1984.  Človekov odnos do gora.  V: Planinski vestnik, 1985, št. 7.  Planinstvo v empiričnih raziskavah.  V: Planinski vestnik, 1985, št. 9.  Interesna združenja občanov in politični sistem. 1985 [skupaj z drugimi].  Oblike in vsebina sodelovanja interesnih združenj v procesih odločanja v SO Ravne na Koroškem.  V: Koroški fužinar, 1986, št. 1.  Urbanizem – ideje in praksa – soseska Javornik. (Ocena in smernice za oblikovanje soseske Javornik na Ravnah na Koroškem), 1986 [skupaj z drugimi].  Razvojne značilnosti in posebnosti naselij v Koroški krajini, 1986 [skupaj z drugimi].  Samoupravne delovne skupine v Železarni Ravne.  V: Teorija in praksa, 1987, št. 1011.  Dejavniki učinkovitosti poslovodnega organa. 1987 [skupaj z drugimi].  Najbolj luštni čas ali filé tečaj na Prevaljah.  V: Koroški fužinar, 1988, št. 4.  Direktorji uspešnih slovenskih gospodarskih organizacij. 1988 [skupaj z drugimi].  Kriteriji vrednotenja dela poslovodnega organa. 1988 [skupaj z drugimi].  Organizacijske vede: poročilo o delu za leto 1988. Izsledki raziskovanja konfliktov. 1988 [skupaj z drugimi].  Stavke v Jugoslaviji: poročilo za leto 1989. 1989 [skupaj z drugimi]. Dejavniki učinkovitosti poslovodnega organa.  V: Teorija in praksa, 1989, št. 5.   Stavke. Znanstveno in publicistično središče. 1991 [skupaj z drugimi].  Tipologija in potek delovne kariere v organizaciji.  V: Teorija in praksa, 1991, št. 89.  Odmevi: Ravenski park.  V: Prepih, 1991, št. 14.  Družboslovno raziskovanje v industrijski organizaciji. (Primer Železarne Ravne).  V: Koroški fužinar, 1992, št. 1.  Top management in Self-managed Enterprises [skupaj z drugimi].  V: Revue Internationale de Sociologie, International Review of Sociology, Four monthly Review of the University of Rome »La sapienza«, Faculty of statistics, 1990/1.  Strike Action in a Self-managed Enterprise: The Ravne Iron Works – A Case Study [soavtor Bogdan Kavčič].  V: Employee Relations, 1992, vol. 14, Nb. 1.  Gregor Klančnik: "Direktor mora imeti predvsem dober značaj.".  V: Koroški fužinar, 1993, št. 2.  Snežna jama na Raduhi – biser med naravnimi znamenitostmi. Spoznavajmo okolico.  V: Koroški fužinar, 1994, št. 2. – Zavetišče za reševalce. V: Planinski vestnik, 1994, št. 12.  Vstop v svet raziskovalnega dela.  V: Koroški fužinar, 1994, št. 1.  75 let Planinskega društva Prevalje. – V: Planinski vestnik, 1994, št. 10. – Zasebna podjetja blažijo preobrazbo.  V: Finance, 26. 7. 1995.  Kamnikovo ponovno odkrivanje Voranca: na glasbeni način.  V: Koroški fužinar, 1996, št. 2.  Preteklost, iztrgana pozabi. (Predstavitev kronista ravenske zgodovine Ervina Wlodyga).  V: Koroški fužinar, 1996, št. 2.  Management education in a country in transition – the case of Slovenia [soavtor Marjan Svetličič].  V: Management, education and competitiveness, 1996.  Železarne prodajajo turistične objekte.  V: Lipov list, 1996, št. 6.  "Dezinvestiranje je del vsake sanacije".  V: Informativni fužinar, 1996, št. 5. – Najvišji kulturni dom: tradicionalna kulturna srečanja na Uršlji gori. – V: Lipov list, 1996, št. 2. – Delo PD Prevalje. – Planinski vestnik, 1996, št. 6.  Metal Ravne: z naložbami do novega asortimenta in večjih naročil (pogovor z glavnim direktorjem Branetom Žerdonerjem).  V: Informativni fužinar, 1997, št. 2.  Franc Telcer: dobitnik zlatega Klančnikovega priznanja.  V: Koroški fužinar, 1997, št. 1.  Po slovenski jamski transverzali. V podzemlju Pece.  V: Lipov list, 1997, št. 2.  "Verjamem v uspešno sanacijo." (Dr. Matic Tasič na novinarski konferenci o nadaljnji sanaciji Slovenskih železarn).  V: Informativni fužinar, 1998, št. 4.  Krajinski park Topla.  V: Planinski vestnik, 1998, št. 3.  Prežihova ustanova. Podpora koroškim študentom in raziskovalcem.  V: Šolski razgledi, 1998, št. 4.  Država zadnjič pomaga železarnam.  V: Finance, 21. 1. 1998.  O hrepenenju (tudi gornika) v televizijski oddaji Moški-ženske. Hrepenenje po (ne)uresničljivem.  V: Planinski vestnik, 1998, št. 4. – Kulturna srečanja na Uršlji gori. – V: Planinski vestnik, 1998, št. 9. – Prevaljski planinci uspešni tudi lani. – V: Planinski vestnik, 1998, št. 5. – Zvestoba, dolga pol stoletja. V: Koroški fužinar, 1998, št. 2.  Po rudniških rovih v podzemlje Pece.  V: Planinski vestnik, 1999, št. 3.  "Gore so prispodoba hrepenenja." Pogovor s Stankom Lodrantom.  V: Planinsko društvo Prevalje 1919–1999, 80 let, 1999.  Podjetje, usmerjeno v prihodnost (intervju z direktorjem Nožev).  V: Informativni fužinar, 2000, št. 4.  Predstavljamo vam : koroška planinska pot.  V: Koroški fužinar, 2000, št. 2.  Hotel pod Uršljo goro sameva.  V: Planinski vestnik, 2001, št. 4.  Izobraževanje. Trening za večjo učinkovitost vodij v proizvodnji.  V: Metal, 2001, št. 2.  Letni remont v Metalu. Da bo proizvodnja tekla čim bolj nemoteno.  V: Metal, 2001, št. 3.  Metal na poti k odličnosti (intervju z direktorjem Petrom Prikeržnikom).  V: Informativni fužinar, 2001, št. 2.  Posodobitev srednje valjavske proge v valjarni profilov.  V: Metal, 2002, št. 7.  Kovačnica: obrat, ki poleg kovanja širi tudi mehansko obdelavo.  V: Metal, 2003, št. 11.  100 planinskih pohodov slovenskih železarjev.  V: Koroški fužinar, 2003, št. 2.  110. obletnica rojstva Lovra Kuharja - Prežihovega Voranca. V: Mesečni list (Ravne na Koroškem), 2003, št. 1. – Umetniki na Ravnah radi nastopajo. Šest let glasbenega abonmaja. – V: Mesečni list, 2003, št. 3. – Jože Šater. In memoriam. V: Koroški fužinar, 2003, št. 1. – Ingoti na glasbeni zgoščenki. Pogovor s kantavtorjem Milanom Kamnikom.  V: Metal, 2004, št. 14.  "Alpinizem in gorništvo sta način življenja". (Ob 30. obletnici alpinističnega udejstvovanja Stanka Miheva in Franca Pušnika).  V: Koroški fužinar, 2004, št. 1.  Portret ob 75-letnici. Janez Mrdavšič: "Jezik je najlepša umetnina, ki so nam jo ustvarili prejšnji rodovi.".  V: Mesečni list, 2004, št. 4.  Feri Lainšček: "Poslanstvo literature je zastavljanje pravilnih vprašanj.".  V: Mesečni list, 2004, št. 7.  "Če ne izkoristiš svojih sposobnosti, ne moreš biti srečen." Pogovor s kantavtorjem Milanom Kamnikom.  V: Koroški fužinar, 2004, št. 1. – Alpinizem in gorništvo sta način življenja. Ob 30-letnici alpinističnega udejstvovanja. Pogovor z ravenskima alpinistoma Stankom Mihevom in Francem Pušnikom. V: Koroški fužinar, 2004, št. 1. – Ob devetdesetletnici Borisa Florjančiča. V: Koroški fužinar, 2006, št. 1. – Plezalni vodniki Koroške. Pogovor z avtorjem Stankom Mihevom. – V: Koroški fužinar, 2006, št. 1. – Prepoznavni obraz Planinskega društva Prevalje. »V naravi mi je najlepše.« Emil Plejnšek, član slovenske planinske organizacije z najdaljšim stažem, nekdanji dolgoletni tajnik društva in pogosto »dežurni« na Gori. – V: 90 let Planinskega društva Prevalje 1919–2009. Prevalje, 2009. – Zbornik o Antonu Olibanu. – V: Večer, 2010, št. 155. – »Uživam, ko se porajajo ideje.« Greta Jukič, vsestranska kulturna ustvarjalka. – V: Večer, 7. 7. 2010, št. 154. – Bibliografije, polne ljubezni do knjižničarskega dela. Marija Suhodolčan Dolenc, upokojena knjižničarka, je še vedno aktivna bibliografinja. – V: Večer, 9. 6. 2010, št. 131. 

Priznanja in nagrade

Bronasti častni znak Planinske zveze Slovenije (1980); srebrni častni znak Planinske zveze Slovenije (1987); zlati častni znak Planinske zveze Slovenije (2001). Časopisu Koroški fužinar je Občina Ravne na Koroškem za leto 2001 podelila zlato Prežihovo priznanje za petdeset let izhajanja in predstavljanja zgodovine in sedanjosti na vseh področjih. 

Viri in literatura


Osebni podatki in drugi viri.– Marija Suhodolčan Dolenc @ Margareta Jukič: Biografski leksikon občine Prevalje, Prevalje 2005.