Černec, Adolf ,

družbenopolitični delavec;kulturni delavec;pedagoški delavec;zborovodja 

Slika 
07.06.1909, Maribor 10.07.1990, Prevalje
Kot učitelj je bil zelo družbenopolitično aktiven, pobudnik družbenega razvoja Mežiške doline. 

Življenje in delo

Adolf černec je živel na Prevaljah, kjer je pustil vidne sledi v družbenopolitičnem življenju. Oče pek Martin, mati Marija; brata pek Edi, Konrad [ustreljen kot talec v Mariboru], polsestra Marija, sestri Zofija por. Selič in Jerica. Poročen je bil s Štefanijo roj. Murko; hčerka uslužbenka Ada por. Sekavčnik.

Osnovno šolo in Učiteljišče je obiskoval v Mariboru. Zaposlil se je kot učitelj na Prevaljah (1937–1940), bil nato premeščen za skladiščnika v Celovec, od koder so ga 1942 odpeljali v Dachau, kjer je ostal do osvoboditve Dachaua (29. 4. 1945). Po vojni je bil zopet učitelj na Prevaljah in šolski upravitelj (19451947), leta 1948 je bil premeščen v osnovno šolo v Bistrico ob Sotli. Dve leti je bil ravnatelj šole, zatem inšpektor za srednje šole na Pedagoškem zavodu v Brežicah. Leta 1952 se je vrnil na Prevalje kot učitelj in se takoj vključil v družbenopolitično delo. Po štirih letih poučevanja je bil od leta 1955 predsednik skupščine Občine Ravne na Koroškem [Mežiške doline] do leta 1958, ko je postal podpredsednik skupščine Občine Ravne na Koroškem. Bil je direktor v Tovarni lepenke Prevalje (1962–1968) in vodja izgradnje tovarne Lek na Prevaljah. Že v mladih letih je bil aktiven pri sokolskem društvu, bil je glasbenik, zborovodja in violinist, ljubitelj športa in dober šahist. Bil je pobudnik gospodarskega in družbenega razvoja Mežiške doline in kraja, predsednik krajevne skupnosti Prevalje (19671976) in član številnih komisij ter član in občasno tudi predsednik Lovske družine Jamnica na Prevaljah.

 

Dosežki in bibliografija

Uspelo je veliko delo. Otvoritev družbenega doma na Prevaljah. – V: Koroški fužinar, 1980, št. 3. 

Priznanja in nagrade

Orden rada sa srebrnim vencem Josipa Broza Tita (1961); red zasluge za narod s srebrnimi žarki (1970); listina Zvezne konference SZDLJ za razvoj samoupravljanja in humanizacije (1970); red za lovske zasluge II. in I. stopnje Lovske zveze Slovenije (1971); nagrada Občine Ravne na Koroškem (1971); zlata plaketa ob 90-letnici Lepenke Prevalje; srebrni in zlati red za lovske zasluge Lovske zveze Slovenije; zlata medalja zasluge za narod; orden rada sa srebrnim vencem (1980); zlata plaketa Korotana Prevalje ob 50-letnici kluba (1983). 

Viri in literatura

Podatki hčerke Ade Sekavčnik in drugi viri. – Ervin Wlodyga: 80 let – guštanjski župani in ravenski predsedniki občine od 1909 do 1989. Adolf Černec. – V: Koroški fužinar, 1990, št. 2.– Marija Suhodolčan Dolenc @ Margareta Jukič: Biografski leksikon občine Prevalje, Prevalje 2005.