Cadelli, Valentinus , Doktor teologije

duhovnik 

 
1712, Dobrla vas, Avstrija 1752, Prevalje, Devica Marija na Jezeru

Cadelli (tudi Codelli) Valentinus je bil župnik, doktor teologije, Baccalaureus formatus et vallem Junoniam Vicarius Generalis; s svojo "dobrólsko ustanovo" (1741) je odprl premnogemu slovenskemu fantu pot v latinske šole; v cerkvi sv. Volbenka na Lešah je dal v kripti postaviti kamnit oltarček v čast svojemu patronu sv. Valentinu.

 

 

Življenje in delo

S svojo "dobrólsko ustanovo", ki jo je ustanovil leta 1741 pri celovških jezuitih, je odprl premnogemu slovenskemu fantu pot v latinske šole. Leta 1741 je dal jezuitom v Dobrli vasi 6000 fl (goldinarjev, kar je v tistem času pomenilo veliko bogastvo) z naročilom, naj se z obrestmi vzdržuje beneficiat, ki ima dolžnost, da primerne učence poučuje v latinščini in jih pripravlja za celovško latinsko šolo. Beneficiat je imel pet do deset učencev. S pomočjo tega beneficiata je lahko precej slovenskih duhovnikov doštudiralo. Pri Devici Mariji na Jezeru je bil župnik od leta 1712 do 1752 (na tem pokopališču je tudi pokopan) in v cerkvi sv. Volbenka na Lešah je dal v kripti postaviti kamnit oltarček na čast svojemu patronu sv. Valentinu. 

Dosežki in bibliografija

 

Priznanja in nagrade

 

Viri in literatura

Stephan Singer: Kultur- und Kirchengeschichte des Jauntales. IV. Band. Dekanat Bleiburg. Klagenfurt – Celovec, 1983.  Tone Sušnik: Paberkovanje o fari ob stoletnici cerkve, 18901990. Iz zgodovine Fare in cerkve.  V: Bodi pozdravljena, Devica Marija … Ob stoletnici nove cerkve na Fari. 1890–1990. Prevalje, 1990. – Tone Sušnik: Življenje in delo doktorja Franca Sušnika, 1994. [Poglavje: Literarna tradicija v okolju Fare Device Marije na Jezeru].