Burjak, Gregor ,

družbenopolitični delavec;lesni trgovec;udeleženec NOB 

Slika 
20.02.1920, Črna na Koroškem, Slovenija 07.07.1992, Topla
Med vojno se je vključil v partizansko gibanje [ilegalno ime Jur]  in po vojni deloval v družbenem življenju na Prevaljah in Koroškem.

 

 

Življenje in delo

Živel je na Lešah. Oče Filip je bil kmet, mati Antonija roj. Kordež. Poročen je bil z Ano roj. Hočnik; sin avtomehanik Filip, hčerki uslužbenka Zdravka por. Rožej in prodajalka Ana por. Močnik.

Osnovno šolo je obiskoval v Črni in se pozneje v rodni Topli pod Peco že konec leta 1942 vključil v partizansko gibanje in se v začetku leta 1943 priključil borcem I. koroškega bataljona, bil nato v brigadi Miloša Zidanška na Pohorju, v II. bataljonu Vzhodno koroškega odreda in bil komisar kurirskih postaj [ilegalno ime Jur]. Vsa povojna leta je deloval v družbenem življenju, bil predsednik KO ZZB Leše 1975–1992, član občinskega odbora ZB in tajnik Krajevne skupnosti Leše.

 

Dosežki in bibliografija

Nekaj spominov iz osvobodilne borbe na Koroškem. – V: Glas Mežiške doline, 1953, št. 1. – Peca v narodnoosvobodilni vojni. – V: Planinski vestnik, 1958, št. 12. – Prvi koroški bataljon v Mežici. – V: Glasnik ZROP, 1962, št. 9. – Leše so praznovale. – V: TV-15 Naš tovariš, 1981, št. 31. – 22. julij 1984 v občini Ravne. – V: Vestnik koroških partizanov, 1984, št. 3–4. – Proslave 22. julija v občini Ravne na Koroškem. – V: Koroški fužinar, 1984, št. 3. – Pavle Žaucer - Matjaž – častni krajan Krajevne skupnosti Leše. – V: Vestnik koroških partizanov, 1985, št. 3–4. 

Priznanja in nagrade

Prejel je številna vojaška odlikovanja in druga priznanja. 

Viri in literatura

Podatki žene Ane in drugi viri.  Peter Tomazin: Gregor Burjak – šestdesetletnik. – V: Vestnik koroških partizanov, 1979, št. 3. – Gabrijel Matvoz: Naši 60-letniki. Gregor Burjak - Jur. – V: Koroški fužinar, 1981, št. 2. – Bojana Žokalj - Jesih: "Toplo sprejeti v Topli". – V: TV-15 Naš tovariš, 1985, št. 20.