Brvar, Srečko,

slikar;zbiratelj 

Slika 
22.05.1925, Leše, Slovenija 22.07.1991, Leše
Bil je velik ljubitelj narave in filatelist in ljubiteljski slikar. Imel je bogato zbirko metuljev in znamk; zbiral je starine, metulje in minerale. 

Življenje in delo

Živel je na Lešah in bil poznan kot zbiratelj. Oče je bil krojač Franc, mati Ana roj. Čebulc; brat trgovec Mirko in sestra uslužbenka Gretka por. Lasnik. Poročen je bil s Kristino roj. Kumprej; hči kulturna ustvarjalka, učiteljica slovenskega jezika in višja knjižničarka Hedvika Gorenšek roj. Brvar (gl. čl.).

Osnovno šolo je obiskoval na Lešah in Prevaljah in meščansko šolo v Mežici ter končal poklicno šolo sobopleskarstva v Mariboru. Zaposlen je bil pri raznih obrtnikih in nazadnje kot skladiščnik pri železnici na Prevaljah. Bil je velik ljubitelj narave in filatelist. Imel je bogato zbirko metuljev, znamk, zbiral je starine in minerale. Vključeval se je v društveno življenje na Lešah, bil predsednik Rdečega križa Leše (1976–1990) in tudi član regijskega odbora RK. Igral je na amaterskem odru na Lešah, slikal in razstavljal na razstavah Kulturnega društva Leše.

 

Dosežki in bibliografija

 

Priznanja in nagrade

Bronasta plaketa OF; priznanje RK Slovenije; priznanje KS Leše. 

Viri in literatura

Podatki hčerke Hedvike Gorenšek.