Benko, Dragomir ,

direktor;pedagoški delavec;ravnatelj 

Slika 
01.04.1958, Prevalje ,
Je ravnatelj Gimnazije, direktor Šolskega centra Ravne, asistent za tehniško matematiko na Visoki šoli za tehnologijo polimerov v Slovenj o Gradcu in strokovno sodeluje na področju matematike v republiških komisijah. 

Življenje in delo

Živi na Dolgi Brdi [pri Prevaljah]. Oče mizar Štefan, mati Pavla roj. Lenasi; brat dr. med., specialist interne medicine Davorin Benko (gl. čl.) Poročen je z univ. dipl. inženirko gradbeništva Milenko roj. Špenger; hči mikrobiologinja Julija.

Osnovno šolo je obiskoval na Prevaljah in končal Gimnazijo na Ravnah (1976). Diplomiral je na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani, smer matematika (1981). Zaposlen je bil na Gimnaziji Ravne na Koroškem kot profesor matematike (19811985), v Železarni Ravne kot načrtovalec poslovnih informacijskih sistemov (19851991), od leta 1991 je bil ponovno profesor matematike na Gimnaziji Ravne, pridobil je strokovni naziv svetovalec, nato je postal pomočnik ravnateljice (19992004). Od leta 2004 je ravnatelj Gimnazije Ravne na Koroškem, od 2009 je direktor Šolskega centra Ravne, je asistent za tehniško matematiko na Visoki šoli za tehnologijo polimerov v Slovenj o Gradcu (2007 →). Strokovno deluje v razširjeni predmetni komisiji za matematiko v okviru Zavoda za šolstvo Republike Slovenije, bil je član Državne predmetne komisije za splošno maturo za matematiko (2000–2013). Ob pedagoškem delu ga navdušujejo tudi gore, svoje navdušenje do odkrivanja lepot gorskega sveta prenaša na mladi rod. Osvojil je mnoge vrhove, med drugim je bil tudi na vrhu Mont Blanca, Monte Rose, Ortlerja, Grossglokcnerja, Kilimandžara. Objavlja strokovne prispevke, članke v strokovnih revijah in je recenzent učbenikov za matematiko.

 

Dosežki in bibliografija

O številu rešitev konruenc. [Diplomsko delo], 1981.  Informacijski izzivi v 90. letih.  V: Informativni fužinar, 1991, št. 1.  Sistemi za podporo pri odločanju na različnih ravneh upravljanja.  V: II. posvetovanje Kakovost v programskem inženirstvu, 1993.  Ugotavljanje potreb po vloženem materialu v Železarni Ravne.  V: Kam vodi razvoj organiziranosti in informatizacije poslovnih sistemov, 1998.  Predmetni izpitni katalog za splošno maturo matematika za leto 2004 [soavtor].  Predmetni izpitni katalog za splošno maturo matematika za leto 2005 [soavtor].  »Šola, ki daje kakovostno znanje in vzgaja v klene, poštene ljudi« (Govor ob slovesnosti ob šestdesetletnem rojstnem dnevu Gimnazije Ravne na Koroškem). – V: Koroški fužinar, 2005, št. 2. – Predmetni izpit katalog za splošno maturo matematika za leta 2006. – Lesjak Tušek, Petra: Odstiranje sledi Prevalj. Davorin in Dragomir Benko sta v obsežnem knjižnem delu »Prevalje po starih sledeh« bogato zbirko razglednic oplemenitila z vsestranskimi razmišljanji o pomenu kraja. – V: Večer, 17. 11. 2012, št. 265. – Dolničar, Boris: Monografija o mestu z dušo. Prevalje po starih sledeh izpod peresa bratov Dragomirja in Davorina Benka. Na razglednicah in fotografijah iz let 1897–1991 sta prikazala bogato preteklost. – V: Slovenske novice, 21. 11. 2012. – »Najlepše mesto na svetu je tisto, kjer si srečen.« – V: Prevalje po starih sledeh. Izbrala in uredila Dragomir in Davorin Benko. Prevalje, 2012. – Razglednice. – V: Prevalje po starih sledeh. Izbrala in uredila Dragomir in Davorin Benko. Prevalje, 2012. 

Priznanja in nagrade

Podeljen mu je naziv predavatelj za področje matematika (2010); nagrada Občine Prevalje za izjemne uspehe pri demokratičnem razvoju družbe, za dosežke in rezultate, ki so pomembni za razvoj občine in njen ugled (2012). 

Viri in literatura

Marija Suhodolčan Dolenc @ Margareta Jukič: Biogrfaski lekson občine Prevalje, Prevalje 2005. – Lesjak Tušek, Petra: Odstiranje sledi Prevalj. Davorin in Dragomir Benko sta v obsežnem knjižnem delu »Prevalje po starih sledeh« bogato zbirko razglednic oplemenitila z vsestranskimi razmišljanji o pomenu kraja. – V: Večer, 17. 11. 2012, št. 265. – Dolničar, Boris: Monografija o mestu z dušo. Prevalje po starih sledeh izpod peresa bratov Dragomirja in Davorina Benka. Na razglednicah in fotografijah iz let 1897–1991 sta prikazala bogato preteklost. – V: Slovenske novice, 21. 11. 2012.