Angeli, Friderik ,

organizator kulture;strojni tehnik 

Slika 
18.7.1942, Prevalje, Slovenija 08. 06. 2006, Slovenj Gradec
Bil je organizator kulturne dejavnosti v Železarni Ravne, pozneje je vodil Zvezo kulturnih organizacij za Mežiško dolino in veliko prispeval k čezmejnemu povezovanju kulture na Koroškem z revijami Od Pliberka do Traberka. 

Življenje in delo

Živel je na Prevaljah (do 1966), pozneje na Ravnah. Pokopan je na Barbari. Oče zidarski mojster Basilio, mati Marija roj. Medl; brat družbeni delavec in podjetnik Jože Angeli (gl. čl.). Poročen je bil s knjigovodkinjo Antonijo [Zvonka] roj. Fric; sinova Borut, Tomaž in Štefan.

Po osnovni šoli na Prevaljah je obiskoval Metalurško industrijsko šolo in Srednjo tehnično šolo ob delu na Ravnah na Koroškem. Zaposlen je bil v Železarni Ravne v valjarni kot valjar (1960–1967), odpremnik valjanega materiala (1967–1980) in organizator kulturnega življenja v železarni (1980–1990), nato je bil vodja strokovne službe in tajnik Zveze kulturnih organizacij Ravne na Koroškem (1990–1998). Na Prevaljah je deloval pri DPD Svoboda, taborniškem odredu Modri encijan, Planinskem društvu Prevalje, TVD Partizan in aktivu ZMS in na Ravnah v KUD Prežihov Voranc ter KUD Bratstvo. Bil je delegat SIS za kulturo Ravne, SIS za kulturo Slovenije, član raznih organov ZKO Slovenije, član Sveta za kulturo, izobraževanje in znanost pri Zvezi sindikatov Slovenije, član medrepubliškega odbora kulturnega ustvarjanja delavcev Jugoslavije – Srečanje, član upravnega odbora tekmovanja amaterjev Jugoslavije – Abrašević in član upravnega odbora Prešernove družbe. Odmevno je bilo njegovo delo pri organizaciji in izvedbi vsakoletnih koncertov pevskih zborov Od Pliberka do Traberka in likovnega simpozija Forma viva v Mežiški dolini, kjer je bil do zadnjih simpozijev vodja delovišča (1979).

 

Dosežki in bibliografija

Bralna značka Leopolda Suhodolčana med ravenskimi železarji. – V: Kulturni poročevalec, 1983, št. 57. Bil je urednik raznih publikacij. 

Priznanja in nagrade

Linhartovo priznanje za dolgoletno delo na gledališkem področju; nagrada Prešernove družbe; srebrni znak Zveze sindikatov Jugoslavije; odličje svobode s srebrnim listom; zlata Prežihova plaketa za življenjsko delo (2000). Bil je  častni član Kulturnega društva koroških likovnikov. 

Viri in literatura

Marija Suhodolčan Dolenc @ Margareta Jukič: Biografski leksikon občine Prevalje, Prevalje 2005.