Krajnc, Albin,

glasbenik;kulturni ustvarjalec;podjetnik;skladatelj;zborovodja 

Slika 
15. 12. 1929, Vareja [Videm pri Ptuju] 21.10.2006, Slovenj Gradec

Krajnc, Albin, kulturni delavec, skladatelj (1929-2006); s svojo kulturno in glasbeno dejavnostjo je pustil globoke sledi; bil je med prvimi, ki se je aktivno povezoval z avstrijsko Koroško na zborovskem področju; bil je ustanovitelj Turističnega društva Prevalje in pozneje Poljana; bil je pobudnik in predsednik prvega organizacijskega odbora ob ustanovitvi Jesenskih srečanj na Prevaljah; sodeloval je pri obnovi zaščitenega kozolca na Poljani in številnih drugih vsebin na Poljani.

 

 

Življenje in delo

Krajnc, Albin, kulturni delavec, skladatelj. *Vareja [Videm pri Ptuju], 15. 12. 1929; +Slovenj Gradec, 21. 10. 2006. Živel je na Poljani [pri Prevaljah]. Oče kmet in več let župan v domači vasi Andrej, mati Marija roj. Medved; bratje agronom Janko, oficir Andrej, kmetijski tehnik Slavko, sestre kuharica Ana por. Korpič, šivilja Marija por. Mikložič, tekstilna delavka Francka por. Foršnerič, poklicna gospodinja Lojzka por. Murko, poklicna gospodinja Betka por. Sitar. Poročen je z ekonomsko tehnico, računovodkinjo Darinko roj. Ribič.

Po osnovni šoli v Vidmu pri Ptuju je ob delu končal Srednjo prometno šolo v Ljubljani. Zaposlen je bil pri Vodnem gospodarstvu Ptuj, Trgovinski zbornici Maribor, v Grosshandlung Ogrisek v Gradcu, Elektrokovini Maribor, Železarni Ravne in od leta 1965 do upokojitve je bil samostojni obrtnik. Bil je član več pevskih zborov, zborovodja, je organizator in skladatelj in piše priredbe pesmi. Bil je član MePZ Prežihov Voranc Ravne in soustanovitelj Koroškega okteta Ravne. Ustanovil je Oktet izpod Uršlje DPD Svoboda Prevalje [iz katerega je zrasel MoPZ Vres] in Koroški vokalni kvintet Prevalje. Bil je zborovodja MePZ Srce Dobrla vas, MePZ Zvezda Hodiše, MePZ Vigred Kotlje, MoPZ Hotuljci – Kotlje in MoPZ Mežiški knapi Mežica. Sodeloval je pri gledališki skupini Prevalje-Mežica KD Prevalje in na turističnem področju. Bil je predsednik Turistično olepševalnega društva Prevalje (1969–1973) in tudi član v poznejši obuditvi Turističnega društva Prevalje (1987–1990). Bil je pobudnik in predsednik prvega organizacijskega odbora ob ustanovitvi Jesenskih srečanj na Prevaljah [vsakoletnih družabnih, športnih in kulturnih prireditev]. Je ustanovitelj in predsednik Turističnega društva na Poljani (od 1997), sodeloval je pri obnovi zaščitenega kozolca na Poljani, izgradnjo brvi preko reke Meže pri cerkvi na Poljani, postavitvi skulpture Ajdovska deklica pred kozolcem, je pobudnik vsakoletnih srečanj sosednjih občin Prevalje in Mežica "Dober dan, sosed" ob Jesenskih srečanjih občine Prevalje.

 

Dosežki in bibliografija

Je avtor okoli 160 pesmi, ki jih zbori pojejo tostran in onstran meje. Številne pesmi so na zgoščenkah, brez njegovega dela bi bili prikrajšani za veliko lepih pesmi in glasbenih trenutkov. 

Priznanja in nagrade

Priznanja mdr.: zlata Gallusova značka in zlati Vorančev spominek za delo na glasbenem in kulturnem področju. Bibliografija: Pesmarice zborovske glasbe za mešane, moške in ženske zbore: Roža na Poljani. 1992. – Edina, ki sem jo ljubil. 1994. – Domovini. 1999. – Ko lipe dehtijo. 2003. Slabi gospodarji. – V: Prepih, 1992, št. 15.  Kultura z grenkim priokusom. – V: Prepih, 1992, št. 8. – Turistično društvo Poljana. – V: Prevaljske novice, 2001/2002, št. 3. – Turistično društvo Poljana. – V: Prevaljske novice, 2002/2003, št. 4. – 

Viri in literatura

Viri: Osebni podatki in drugi viri. – Franjo Hovnik: Pevec, dirigent, skladatelj. – V: Prepih, 2000, št. 11.