Boštjan, Jože,

direktor;družbenopolitični delavec 

Slika 
31. 08. 1928, Prevalje 25. 11. 2005, Slovenj Gradec

Boštjan, Jože, družbeni delavec, direktor (1928-2005); bil je družbeno politično vključen v delovanje in rast kraja; bil je tajnik Krajevne skupnosti Prevalje v času, ko so gradili Družbeni dom, kjer je bil vodja gradnje; bil je direktor Tovornega prometa Viator Prevalje do ukinitve podjetja; zbiral je domoznansko gradivo o Prevaljah. 

 

 

Življenje in delo

Boštjan, Jože, družbeni delavec. *Prevalje, 31. 8. 1928; +Slovenj Gradec, 25. 11. 2005. Živel je na  Prevaljah. Oče delavec Anton, mati Marija roj. Krivograd; brat slikar, grafik in kulturni delavec Franc Boštjan, sestra Antonija por. Iskrač. Poročen je bil z učiteljico Marijo roj. Libnik [dolgoletno aktivno članico DPM na Prevaljah]; sinova elektrikar Jože [član gledališke skupine Prevalje-Mežica KD Prevalje] in zavarovalni zastopnik Sašo. 

Osnovno šolo je obiskoval na Prevaljah in kasneje ob delu Srednjo komercialno šolo v Dravogradu. Med vojno se je v Železarni Ravne izučil za livarja in po vojni pri bratih Pačnik na Prevaljah za avtomehanika. Kot šofer je bil zaposlen pri Obrtnem komunalnem podjetju, bil nato prisilni upravitelj in nato direktor Obrtnega podjetja pod okriljem Komunale Prevalje. Bil je tajnik Krajevne skupnosti Prevalje [v tem času so gradili Družbeni dom, kjer je bil vodja gradnje] in nato direktor Tovornega prometa Viator Prevalje do ukinitve podjetja in njegove upokojitve (1980-1985). Deloval je v Planinskem društvu Prevalje, Prostovoljnem gasilskem društvu Prevalje, pri Rdečem križu in bil aktiven član Lovske družine Jamnica na Prevaljah. Bil je sodni cenilec in sodnik porotnik na slovenjegraškem sodišču ter član komisije za šoferske izpite. Ljubiteljsko že desetletja zbira domoznansko fotografsko gradivo,  njegova obsežna zbirka z več sto fotografijami  je dragoceno pričevanje o dogodkih in zgodovini občin Prevalje in Ravne na Koroškem.

 

Dosežki in bibliografija

 

Priznanja in nagrade

Priznanja mdr.: bronasti, srebrni in zlati častni znak Planinske zveze Slovenije za zaslužno in uspešno delo v planinski organizaciji (1987, 1991, 1999); plaketa PZS ob življenjskem jubileju (2003); priznanji in zahvali Planinskega društva Prevalje (1991, 1999); diplome in priznanja občinske gasilske zveze in Prostovoljnega gasilskega društva Prevalje (1968, 1977, 1986, 1990, 1993); zlata plaketa Združenja šoferjev in avtomehanikov; priznanje komiteja za splošni ljudski odpor in družbeno samozaščito (1981); priznanje Nogometnega kluba Korotan (1983); znak za zasluge ter red za lovske zasluge II. in III. stopnje Lovske zveze Slovenije (1991, 1995); priznanji ob 30- in 40-letnici ter plaketa Lovske družine Jamnica Prevalje (1980,1989). 

Viri in literatura

Viri: Osebni podatki in drugi viri.