Sonjak, Karmen, diplomirana organizatorka-menedžerka,

 direktorica;inženirka

Slika 
23. 12. 1959, Črna na Koroškem, Slovenija ,

Sonjak, Karmen, inženirka tekstilne tehnologije in diplomirana organizatorka-menedžerka (1959); kot direktorica Regionalne razvojne agencije za Koroško je uspešno in aktivno vključena v razvoj gospodarstva regije, je soavtorica razvojnih projektov za  Koroško, za razvoj podjetništva v regiji, pripravo projektov, ki so povezovali akterje razvoja v regiji tudi čezmejno in bili osnova za nove pravne oblike delovanja na področju turizma, podeželja in regionalizma.

 

 

Življenje in delo

Sonjak, Karmen, inženirka tekstilne tehnologije in diplomirana organizatorka-menedžerka. *Črna na Koroškem, 23. 12. 1959; živi na Prevaljah. Oče strojni tehnik Jože Trbižan, mati uslužbenka Ana Marija roj. Marošek; sestra socialna delavka Ingrid por. Kamnik. Poročena je z unv.dipl. inženirjem strojništva Nikolajem [funkcionar in sodnik v plavalnem klubu Fužinar na Ravnah]; hčerki  Tjaša in Vita [plavalka, članica državne mladinske reprezentance, kadetska in mladinska državna prvakinja, dobitnica priznanja športnica leta Občine Prevalje (2004)].

Po končani osnovni šoli (1974) in Gimnaziji (1978) na Ravnah na Koroškem je študirala na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo, Oddelek za tekstilno tehnologijo v Ljubljani (1983) in na Univerzi Maribor, Fakulteti za organizacijske vede Kranj, proizvodni menedžment. Zaposlena je bila v Tekstilni industriji Otiški Vrh (1998), kjer je opravljala dela tehnologa proizvodnje, vodje kontrole kvalitete, vodje dislocirane enote na Prevaljah in vodje priprave dela. Bila je direktorica A.L.P. Peca (19982002) in je s svojim vodenjem mlado podjetje umestila v okolje ter okrepila delovanje podjetja na področju podjetništva. Od leta 2002 je direktorica Regionalne razvojne agencije za Koroško, s sedežem v Dravogradu. Razvojno delo je bilo v gospodarstvu vezano predvsem na potrebe podjetja na področju uvajanja sistema kakovosti, novih tehnoloških postopkov s proizvodnimi linijami ter energetskimi in stroškovnimi prihranki. Z novim področjem dela je bilo njeno delovanje usmerjeno na področje Skladnega regionalnega razvoja v povezavi s strukturno politiko in politiko uvajanja pokrajin, razvoj podjetništva v regiji, pripravo projektov, ki so povezovali akterje razvoja v regiji in bili osnova za nove pravne oblike delovanja na področju turizma, podeželja in regionalizma.

Je vodja in soavtorica razvojnih projektov za Koroško mdr.: vzpostavitev enote za Razvoj podeželja in trženje produktov s kmetij, Samozaposlovanje na podeželju, Nove oblike pomoči na domu, Razvoj turističnega produkta Parka Kralja Matjaža, vzpostavitev Regionalne razvojne agencije, vzpostavljanje branžnih grozdov, vzpostavitev Tehnološko razvojnega centra, vzpostavitev Koroško višje in visokošolsko središče (KoViVis), Garancijska shema,  Štipendijska shema, Mrežni podjetniški inkubator, Razvojni center koroškega gospodarstva – Race Kogo,  itd. Bila je svetnica skupne Občine Ravne-Prevalje (1994–1998) in samostojne Občine Prevalje (1998–2002) ter predsednica odbora za gospodarske dejavnosti.

 

 

 

 

 

 

Dosežki in bibliografija

Bibliografija: Regionalni razvojni program za Koroško,2002. [skupaj z drugimi]. – Metodološki priročnik za pripravo regionalnih programov, 2002. [skupaj z drugimi]. – Regionalne zasnove prostorskega razvoja Koroške, 2004. [skupaj z drugimi]. – Garancijske sheme v Koroški krajini [skupaj z drugimi], 2002. – Koroška regija. – V: Gospodarski vestnik, 2003, št. 9. – Regija Koroška – doline s tradicijo, pokrajina s prihodnjostjo. – V: Prevaljske novice, 2003/2004, št. 5. –Regionalni razvojni program za Koroško, 2007 in 2014 [skupaj z drugimi].


 

Priznanja in nagrade

 

Viri in literatura

Viri: Osebni podatki in drugi viri. – Maja Nabernik: Regija, ki ne more skrbeti za razvoj, ne more biti pokrajina. Delovno srečanje Koroška na poti k pokrajini. – V: Večer 2003. – Mateja Celin: Koroška na poti do pokrajine. – V: Delo, 2003. - Jasmina Detela: Država mora upoštevati prioritete regij. Predstavitev enotnega programskega dokumenta. – V: Večer, 29. 3. 2003. – Zoran Jereb: Regionalna razvojna agencija Koroške. – V: Finance, 26. 3. 2003. – Jasmina Detela: Pomoč malim in srednjim podjetjem pri vstopu v EU. – V: Večer, 2004.  Uresničili bodo tretjino ciljev.  V: Finance, 2004, št. 138.  Razvoj in sodelovanje. – V: Populist (Objektiv Koroška) 2004, št. 22.  Jasmina Detela: Posojila in jamstva pod ugodnimi pogoji – V: Večer, 1. 7. 2004. Glej cobiss.