Tomazin, Peter,

družbenopolitični delavec;kovač;udeleženec NOB;župan 

Slika 
25. 05. 1920, Sele [pri Slovenj Gradcu] 03.12.1986, Slovenj Gradec
Tomazin, Peter [ilegalno ime Skala] (1920); družbenopolitični delavec; med drugo svetovno vojno je bil v partizanih in med ustanovitelji I. Koroškega bataljona; po vojni so ga kot družbenopolitičnega delavca izvolili za prvega župana občine Mežica; po preselitvi na Prevalje je družbeno deloval pri Zvezi borcev Prevalje.  

Življenje in delo

Tomazin, Peter [ilegalno ime Skala], družbenopolitični delavec. *Sele [pri Slovenj Gradcu], 25. 5. 1920; †Slovenj Gradec, 3. 12. 1986; živel je v Mežici in na Prevaljah, kjer je pokopan. Oče strelni mojster v rudniku Peter, mati Marija roj. Vastl. Poročen je bil s spomeničarko Anico roj. Eržen [ilegalno ime Pepca]; sin elektrikar Milan, hčerki Gretka por. Jeraj in hči gostinska delavka Zdenka por. Gašper.

Po osnovni šoli in meščanski šoli v Mežici se je izučil kovaške obrti in se zaposlil na Muti, kjer je opravil mojstrski izpit za orodnega kovača. Po okupaciji je namesto v nemško vojsko odšel v partizane. Bil je med ustanovitelji I. Koroškega bataljona spomladi 1943 v Koprivni in z bataljonom sodeloval pri napadu na Mežico od 3. na 4. april 1943. V spopadu z nemško policijo je bil na območju Strojne težko ranjen in postal je invalid. Kot domačinu in dobremu poznavalcu terena, mu je bila zaupana naloga, da zgradi in pripravi na koroški strani partizansko bolnišnico za potrebe Koroškega bataljona. Tako je nastala partizanska bolnišnica B-11 Bistra [nad Črno na Koroškem], v kateri je med osebjem spoznal bolničarko Pepco, z njo sta pred bataljonom sklenila zakonsko zvezo. Vse do osvoboditve je skrbel za ranjence, ki so jih morali zaradi izdaje premestiti na drugo mesto. Okupator se je maščeval nad družino, oče in mati sta morala v internacijo, brat in sestra na prisilno delo v Nemčijo in drugi brat v izgnanstvo v Srbijo. Po končani vojni se je zaposlil v mehanskih obratih Rudnika Mežice, kjer je bil ustanovni član prvega delavskega sveta. Kot družbenopolitičnega delavca so ga izvolili za prvega župana občine Mežica. Bil je zvezni in republiški poslanec, ustanovil je krajevno skupnost v Mežici in deloval v raznih organizacijah. Po zaposlitvi pri Stavbeniku, se je preselil na Prevalje, kjer se je po upokojitvi posvetil izdelovanju popravil lesenega orodja in se rad družil s krajani v obojestransko zadovoljstvo. Bil je predsednik odbora Združenja zveze borcev NOV Prevalje, predsednik Področnega odbora borcev NOV predsednik Področnega odbora koroških partizanov.

 

Dosežki in bibliografija

Bibliografija: Napad na Mežico. – V: Tovariš, 1953, št. 16. – Med ranjenci v Bistri. – V: Koroški fužinar, 1970, št. 2. – V slovo [Jožefi Tomazin]. – V: Koroški fužinar, 1976, št. 4. – Nastanek in izdaja bolnice B-11. – V: Koroški fužinar, 1978, št. 2 in 4. – I. koroški bataljon. – V: Koroški fužinar, 1978, št. 2. – V Mežici, 3. na 4. april 1943. – V: TV-15 Naš tovariš, 1978, št. 26. – Iz življenja ranjencev. – V: Koroški fužinar, 1979, št. 2. – Izleti prevaljskih borcev. – V: Koroški fužinar, 1980, št.4. – Spomenik padlim pri Zabrníku. – V: Koroški fužinar, 1982, št. 1. – Krvavi zločin nad Kuveznikovo domačijo. – V: Koroški fužinar, 1983, št. 4. – Spomin na prekopane borce. – V: Koroški fužinar, 1983, št. 2. – Tudi to se je dogajalo. – V: Koroški fužinar, 1983, št. 2. – Divjanje okupatorja na Breznici nad Prevaljami. – V: Vestnik koroških partizanov, 1983, št. 3– 4. – Kako smo praznovali krajevni praznik Prevalje Trg in Polje.  V: Koroški fužinar, 1983, št. 4.  Odred "Modri encijan" bo varoval spomenik na Brinjevi gori. – V: Koroški fužinar, 1984, št. 2 . – Spomin na borca iz leta 1943. – V: Koroški fužinar, 1984, št. 4. – Cesta koroških partizanov. – V: Koroški fužinar, 1986, št. 4. 

Priznanja in nagrade

Priznanja mdr.: orden dela z zlatim vencem; orden bratstva i jedinstva, orden dela 3. reda; orden za hrabrost 1. reda; orden za zasluge za narod; zlato priznanje OF; orden vstaje s srebrno zvezdo; orden zaslug za narod 3. reda; zlato priznanje OF; zlata značka Zveze tabornikov, nagrada Občine Ravne na Koroškem (1986). 

Viri in literatura

Viri: Podatki sina Milana in drugi viri. – Viktor Čeh - Zvonko, V vrtincu krutosti in zla. – V: TV-15, 1970, št. 51. – Gabrijel Matvoz: Naši šestdesetletniki. Peter Tomazin – Skala. – V: Koroški fužinar, 1981, št.2. – Po poklicu kovač, za hobi mizar. – V: TV-15 Naš tovariš, 1982, št. 47–48. – Bojan Kuntarič: Rano si je zdravil več kot leto dni. – V: TV-15 Naš tovariš, 1983, št. 7. – Jerica Skrivarnik: Umrl je Peter Tomazin - Skala. – V: Koroški fužinar, 1987, št. 1.