Bračko, Jožefa,

 družbenopolitična delavka;krojaška mojstrica

Slika 
24. 02. 1911, Središče ob Dravi 15. 10. 1999, Maribor

Bračko, Jožefa, družbena delavka, krojaška mojstrica (1911--1999); na Prevaljah je bila po vojni ena najvidnejših družbenih delavk; viden je njen delež pri ustanavljanju bralne značke, ki se je leta 1961 rodila na prevaljski osnovni šoli.

 

 

 

Življenje in delo

Bračko, Jožefa, družbena delavka, krojaška mojstrica. *Središče ob Dravi, 24. 2. 1911, †Maribor, 15. 10. 1999; živela je na Prevaljah (od 1940), kjer je pokopana. Oče posestnik Matija Veselko, mati Rozalija roj. Jakl; bratje profesor Franjo, kmetijski tehnik, gostilničar Rudolf, mizar Karel [umrl v Auschwitzu], kmet Jože, mizar Matija [kot talec ustreljen v Mariboru] in sestre Marija por. Maklin, Ana por. Kosi in Otilija por. Jambrovič. Poročena je bila z družbenopolitičnim delavcem in carinskim uslužbencem Francem Bračkom; sin rudarski tehnik Branivoj [Vojko], hčerki učiteljica Bibijana [Biba] por. Kosi in dipl. pravnica Silvestra [Silva] por. Božič.

Po javni osnovni šoli v Središču ob Dravi (1917–1925) in kmetijsko-gospodinjskem tečaju je po tečaju za damsko krojaško prikrojevanje v Ormožu postala mojstrica. V svojem rojstnem kraju je bila članica sokolskega društva. Na Prevaljah je bila po vojni ena najvidnejših družbenih delavk. V okviru organizacije AFŽ je vodila šiviljske in krojaške tečaje, bila dolga leta predsednica Društva prijateljev mladine, organizirala je otroške maškarade, obdarovanja otrok in razne druge prireditve. Za šolski pevski zbor, za Orffov orkester in za nastopajoče mlade igralce v dramskih predstavah je šivala obleke itd. Viden je njen delež pri ustanavljanju bralne značke, ki se je leta 1961 rodila na prevaljski osnovni šoli, se razširila po vsej Sloveniji in v zamejstvo. Kot predstavnica DPM na Prevaljah je bila članica prve komisije, ustanovljene za pogovor z učenci o prebranih knjigah, v osnovni šoli Prevalje [nedelja, 21. 5. 1961].

 

Dosežki in bibliografija

 

Priznanja in nagrade

Priznanja mdr.: priznanje Društva prijateljev mladine; zlati častni znak Zveze prijateljev mladine Slovenije in priznanje za sodelovanje pri Bralni znački na Prevaljah (1980). 

Viri in literatura

Podatki hčerke Silve. – Kronika Osnovne šole Franja Goloba Prevalje 1961–1964.