Skrinjar, Avguštin ,

kulturni ustvarjalec;športnik;trgovec 

Slika 
08. 09. 1906, Prevalje 13. 07. 2002, Prevalje
Skrinjar, Avguštin, družbeni delavec (1906--2002); med vojno je s sanitetnim materialom pomagal partizanom; kot telovadec je bil član orlovske organizacije; sodeloval je v  gledaliških predstavah Katoliškega prosvetnega društva; literarno razgledan mož, pokončen človek, zvest svojim načelom.

 

 

Življenje in delo

Skrinjar, Avguštin, družbeni delavec. *Prevalje, 8. 9. 1906; †Prevalje, 13. 7. 2002; živel je na Prevaljah, kjer je pokopan. Oče krojač-obrtnik Gregor, mati šivilja Helena roj. Kogelnik. Poročen je bil s trgovsko pomočnico Marijo roj. Lah; sinova orodjar Roman, inženir gradbeništva Avgust, hčerki defektologinja Irena por. Vauh in trgovka Majda por. Medvešek. Obiskoval je utrakvistično šolo osnovno šolo na Prevaljah in se izučil za trgovca. Kot vajenec je leta 1921 stopil v službo pri I. delavskem konzumnem društvu iz Ljubljane, ki je imelo poslovalnico na Prevaljah. Pri konzumu je bil v službi skoraj petindvajset let. Sprva je služboval kot trgovski pomočnik in kasneje kot poslovodja po vseh krajih Mežiške doline, tudi v Mariboru in Ljubljani. Med drugo svetovno vojno je bil v službi v Celovcu, kjer je po zvezah dobival sanitetni in drugi material in ga skrivaj pošiljal partizanom. Leta 1949 se je zaposlil pri Kmetijski zadrugi Prevalje, kjer se je pozneje upokojil. Opravljal je računovodska in knjigovodska dela, veljal je za natančnega in zanesljivega človeka. Že v mladosti se je vključil v kulturno in športno življenje, ki je bilo posebej živahno na Fari. Bil je član orlovske telovadne organizacije, šahist in planinec. Kot igralec je sodeloval v mnogih gledaliških predstavah Katoliškega prosvetnega društva kot nosilec glavnih vlog [Quo vadis, Krčmarica Mirandolina, Divji lovec …]. Fotografiji je ostal zvest vse življenje. Bil je literarno in tudi sicer razgledan mož, pokončen človek, zvest svojim načelom. 

Dosežki in bibliografija

 

Priznanja in nagrade

 

Viri in literatura

Podatki hčerke Irene Vauh.