Henckel-Donnersmarck-Beuthen, Hugo, grof,

gospodarstvenik;industrialec;podjetnik 

Slika 
26. 04. 1811, Siemianowitz, Upper Silesia (Poljska) 04. 10. 1890, Dunaj

Grofi Henckel-Donnersmarck-Beuthen, industrialci, podjetniki in gospodarstveniki; oče Hugo in sinovi  Arthur (+1921), Hugo (1811-1890)  in Ladislav so po propadu Železarne Prevalje (1899) od Alpinske montanske družbe (Österreichische Alpine-Montangesellschaft) kupili nepremičnine železarne Prevalje in premogovnik Leše.

 

 

Življenje in delo

Henckel-Donnersmarck-Beuthen, bratje Arthur (+1921), Hugo(1811-1890) in Ladislav, oče Hugo [leta 1846 je kupil grad v Volšperku (Wolfsbergu) in sredi 19. stoletja ustanovil tovarno v Zeltwegu. Grad Hartneidstein (nemško Burg Hartneidstein) je bil srednjeveški grad, katerega ruševine ležijo skrite v gozdu na strmem grebenu na zahodnem pobočju Golice (nemško Koralpe) v Labotski dolini na avstrijskem Koroškem. Leta 1825 so si Hartneidstein z Volšperkom za celjskimi grofi in Marijo Terezijo pridobili bratje von Rosthorni, lastniki železarne Prevalje, grad je bil že v ruševinah. Leta 1846 je gospostvo Volšperk prevzel grof Hugo Henckel von Donnersmarck. Njegovi družinski potomci imajo še danes v lasti ruševine gradu Hartneidstein in gozdov okoli njega.] Ob prenehanju obratovanja Železarne Prevalje [Eisenwerk Prävali] (1899) so grofi Henckli od Alpinske montanske družbe (Österreichische Alpine-Montangesellschaft) kupili nepremičnine železarne in premogovnik Leše. Za direktorja družinskih koroških rudarskih podjetij [Leše, Rajbelj v Kanalski dolini in St. Stefan v Labotski dolini] so imenovali Huga Steinebacha in vso upravo preselili iz Volšperka [Wolfsberga] na Prevalje. Steinebach je bil direktor leškega rudnika od leta 1899 do leta 1920. Po plebiscitu (10. 10. 1920) je grof Henckel-Donnersmark pooblastil bivšega jamomerca, avstrijskega državljana Hansa Flaschbergerja, da upravlja premogovnik na Lešah. Zaradi pomanjkanja premoga, gospodarske krize in težav pri vodenju podjetja je postal njegov stečajni upravitelj (1936).

 

Dosežki in bibliografija

 

Priznanja in nagrade

 

Viri in literatura


Ivan Mohorič: Industrializacija Mežiške doline, 1954. – Alojz Krivograd: Železarna Prevalje. 1835–1899. – V: Sporočilo ugaslega plavža. Železarna Prevalje. 1835–1899. Prevalje, 1999. – Hugo Henckel-Donnersmarck: Burgen und Schlösser in Kärnten, 1964.

Fotografija vir: http://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_Henckel_von_Donnersmarck