Piko, Milan,

ekonomist;kulturni delavec;organizator kulture 

Slika 
01.03.1968, Globasnica, Avstrija ,
Piko, Milan, poslovodja Kulturnega doma Pliberk, kulturni in družbeni delavec (1968); dolgoletni pevec in predsednik MePZ Pliberk in tajnik Društva kulturni dom, sodeloval kot vodja pri gradnji Kulturnega doma in organizator prvih prireditev v Kulturnem domu; strokovnjak na področju organizacijske, medijske in tehnične oskrbe prireditev; odbornik v osrednjih kulturnih organizacijah; občinski odbornik, poslovodja Koreografskega centra Johann Kresnik Pliberk; več let strokovni sodelavec pri izvedbi čezmejnih evropskih programov. 

Življenje in delo

Piko, Milan, ekonomist, poslovodja Kulturnega doma Pliberk, kulturni in družbeni delavec. *Globasnica, 1968; oče Maks Piko, mati Marija Piko, roj. Lajmiš. Poročen, sin Jan hčerka Magdalena. Živi v Podroju pri Globasnici.

Po osnovni šoli v Pliberku je leta 1987 končal Slovensko gimnazijo v Celovcu. Od 1990 do 2012 je bil zaposlen kot svetovalec strankam v Posojilnici-Bank Pliberk/Bleiburg in od 2013 je poslovodja Kulturnega doma Pliberk. Kulturni dom Pliberk pod njegovim vodenjem uspešno deluje, postal je prepoznavna ustanova v koroškem in avstrijskem okolju, ki se z dobro načrtovanimi prireditvami povezuje čezmejno in privablja na prireditve obiskovalce iz bližnje slovenske Koroške. Že od mladostnih let sodeluje v kulturnem življenju Pliberka, poje pri pevskih zborih in deluje kot organizator kulturnega življenja in ljubiteljske kulture. Je dolgoletni predsednik MePZ Pliberk in tajnik Društva Kulturni dom Pliberk. Vidno je bilo njegovo delo in vodstvo pri gradnji Kulturnega doma Pliberk in pri organiziranju prvih prireditev v Kulturnem domu, kjer nudi strokovno podporo na področju organizacijske, medijske in tehnične oskrbe prireditev. Odlikuje ga dobra fotografija. S fotografskimi posnetki ohranja in dokumentira kulturno dediščino, dogodke koroškega okolja, s fotografijami sodeluje pri izdaji knjig in publikacij. Vrsto let je deloval kot odbornik v osrednjih kulturnih organizacijah, bil občinski odbornik v Pliberku, od leta 2013 je poslovodja Koreografskega centra Johann Kresnik Pliberk. Že skoraj dve desetletji sodeluje kot strokovni sodelavec pri izvedbi čezmejnih evropskih projektov, med njimi enega prvih kulturnih projektov z Občino Prevalje Po poteh koroške kulturne dediščine mestne občine Pliberk in Občine Prevalje (2006); sodeluje v čezmejnem projektu REG-KULT Žive vezi. Zavzema se za trajni učinek projektov. 

 

Dosežki in bibliografija

Cerkvena likovna dediščina v dekaniji Pliberk = Die sakralen Denkmäler des Dekanats Bleiburg / Breda Vilhar; [fotografije] Milan Piko; [prevod v nemščino Miha Vrbinc], Mohorjeva družba Celovec, 2006. – Objavlja publicistične prispevke v razne koroške in slovenske dnevnike in tednike; Novice, Kleine Zeitung, Völkermarkter, Kärntner Woche; je sodelavec pri oddaji Odprta meja, Koroški radio in drugo. 

Priznanja in nagrade

 

Viri in literatura

Osebni podatki. - Spletne povezave: http://www.kulturnidom.at/?author=1 https://sl-si.facebook.com/milan.piko http://www.podjuna.at/ http://www.ccb-tanz.at/ http://novice.at/2013/11/15/rezultati-niso-prioriteta/ http://www.kkz.at/drustva_skupine/C16/