Štuk, Maks ,

glasbenik 

Slika 
06.10.1871, Podgora na Koglu nad Kotljami, Slovenija 30.06.1956, Kot nad Prevaljami
Ustanovitelj godb v Mežiški dolini in kmet; ob kmetovanju mu je bila godba potreba in razvedrilo, ustanovil je svojo "kapelo", godbe v Kotljah, na Strojni, Holmcu, Lešah in na Prevaljah. 

Življenje in delo

Pokopan je na Prevaljah. Oče je bil najemnik na Koglu, delal je tudi v prevaljskih fužinah in bil svoj čas organist na Prevaljah.

Ko je bilo Maksu dvanajst let, mu je oče kupil klarinet, igranja ga je učil Marolt iz Kotelj. Kasneje se je priženil k Rogačniku v Kot in ob kmetovanju mu je bila godba potreba in razvedrilo. Po vrnitvi od vojakov (1904), kjer je bil pri vojaški godbi na Dunaju ("sibmar regiment muzika"), si je prizadeval za ustanovitev godbe v Mežiški dolini. Začel je zbirati okoli sebe mladeniče in možakarje, ki so imeli veselje in nekaj talenta in po trudapolnem učenju je že 1905 prvič uspel nastopiti s svojo "kapelo" [godbo]. Igrali so na "ovsetih", v cerkvi na koru ob opravilih, na procesijah itd. Za časa Avstro-Ogrske je bila "hotuljska banda" znana od Velikovca do Celja. V naslednjih letih je učil mlade "muzikantarje", od Črne do Guštanja so hodili k njemu v "glasbeno šolo". Na njegov dom – dve uri daleč – so zahajali na učenje tudi prvi godbeniki, člani godbe ravenskih železarjev, ki jih je z velikim veseljem učil in mu zategadelj godba [orkester] dolguje priznanje in zahvalo. Poleg svoje godbe je ustanovil godbe v Kotljah, na Strojni, Holmcu, Lešah in Prevaljah. Učil je še številne druge, ki so igrali v posameznih skupinah, bandah, v Kotljah, na Strojni, Holmcu in drugje. Seme, ki ga je sejal Rogačnik, je dobro obrodilo. Njegove znane melodije igrajo še danes. Igral je na razne inštrumente, najraje pa Es klarinet.

 

Dosežki in bibliografija

Strojnska polka, Javorska polka, Hotuljska polka, razni " štajriši" itd. Njegove rokopise in zapise not je hranil Ciril Marin v Šentanelu. 

Priznanja in nagrade

 

Viri in literatura

Ivan Globočnik: Rogačniku v spomin. – V: Koroški fužinar, 1956, št. 7–9. – Luka Kramolc, Tone Sušnik: Beseda o življenju ljudske pesmi v Mežiški dolini. – V: Koroški fužinar, 1972, št. 4.  Berta Pavlinec. Rudarska godba.