Šipek, Matevž,

kulturni ustvarjalec;literat;metalurg;publicist;udeleženec NOB;zborovodja 

Slika 
05.09.1926, Šentanel, Slovenija 18.07.2015, Slovenj Gradec
Bil je vodilni jugoslovanski strokovnjak za neporušitvene preiskave; vodilni metalurg, izumitelj; široko predan kulturnemu ustvarjanju in poustvarjanju; Mitja Šipek je ambasador koroške kulture. 

Življenje in delo

Živi na Prevaljah. Oče je bil kmet in cerkveni ključar Matevž Šipek, p. d. Kolman, mati Marija, roj. Vauh. Poročen je z uslužbenko Janjo; sinova Julijan in Matej, hčerki univ. dipl. novinarka in urednica, voditeljica, profesorica angleškega jezika Špela Šipek in Lara.

Po osnovni šoli v Sv. Danijelu [Šentanelu] in Gimnaziji v Mariboru in Celovcu je študiral metalurgijo na Visoki tehniški šoli v Ljubljani in diplomiral leta 1952. Izpopolnjeval se je v ZDA (1957) in na Irsid-Institut St. Germain v Franciji (1961–1963). V letih 1952–1992 je bil zaposlen v Železarni Ravne, nazadnje kot direktor za področje kakovosti. Bil je vodilni jugoslovanski strokovnjak za neporušitvene preiskave; leta 1952 je vpeljal ultrazvočno kontrolo materialov in leta 1965 ustanovil Jugoslovansko društvo za neporušitvene preiskave ter nato o le-teh vodil tečaje za inženirje in tehnike. Organiziral je več mednarodnih simpozijev in bil predavatelj. Bil je svetovalec več nemških podjetij ter v različnih, tudi tujih podjetjih uveljavil okoli 120 izumov in izboljšav. Od septembra 1944 do maja 1945 je bil v NOB. Mitja Šipek je široko predan kulturnemu ustvarjanju in poustvarjanju. Deluje kot pevovodja, igralec v amaterskih gledaliških skupinah na Koroškem, igral je v filmih, je režiser, pisatelj, pesnik, voditelj prireditev, govornik … Deluje na glasbenem področju, je ustanovitelj in že štirideset let vodja svojstvenega pevskega zbora Šentanelski pavri in vodja okteta Lovske družine Prežihovo, Kotlje. "Od vsepovsod so ga rodne korenine vlekle nazaj. Lahko bi bil profesor učenjak. Tudi pisatelj. Tudi gledališki umetnik. Lahko kmet na očetni domačiji, dedini. Postal je koroški fužinar in njegovo področje v železarni je kontrola kakovosti!" (Dr. Franc Sušnik). Mitja Šipek je ambasador koroške kulture.

 

Dosežki in bibliografija

Filmi, v katerih je igral: Koplji pod brezo, Boj na požiravniku, Svetneči Gašper, Pasja pot [po delih Prežihovega Voranca], Splav meduze, Ob stoletnici pokopa plavža na Prevaljah, Na svidenje v naslednji vojni in v raznih filmskih oddajah na TV Slovenija in TV Maribor. 

Strokovna dela: Priručnik za ultrazvučno ispitivanje materiala. Zagreb, 1978, 1987. V domačih in tujih revijah je objavil več kot dvesto strokovnih člankov.

Literarna dela: Šentanel, moje življenje. 1979. [Pripovedna proza]. – Oporoka. 1988. [Pesniška zbirka]. – Dramatizacije po delih Prežihovega Voranca: Svetneči Gašper [monodramo je izvedel več kot tisočkrat], Judenburg, Jamnica, Lepa nedelja v Jamnici. - Pesem in jeklo. 2007.

Drami: Fužina in Med zakonom in vestjo. – Je avtor mnogih spremnih besedil, spominskih in nagrobnih govorov in zapisov ter snemalne knjige za film Josipa Košute Mežiška, moja dolina. Številne prispevke je objavljal v časopisju in publikacijah. Prispevki v periodičnem tisku in publikacijah: Utrinki z gora. – V: Koroški fužinar, 1953, št. 10–12. – Franci Paradiž. – V: Koroški fužinar, 1955, št. 7–9. – "Z nobenim purgarjem k'ne grem jaz tavšat …". – V: Koroški fužinar, 1956, št. 4–6. – Planinski svet, ti si moj raj. – V: Koroški fužinar, 1957, št. 4–6. – Na poti po Ameriki. – V: Koroški fužinar, 1958, št. 4–6. – Čestitka dr. Francu Sušniku [ob 60-letnici]. – V: Koroški fužinar, 1959, št. 1–3. – Janja. – V: Koroški fužinar, 1960, št. 1–3. – Prisega na Štebarjevem vrhu. – V: Koroški fužinar, 1960, št. 7–12. – Spomini. Prispevek iz Pariza. – V: Koroški fužinar, 1962, št. 3–4. – Pariz - veliki in mali. – V: Koroški fužinar, 1963, št. 6 –8. – Morda je tisti dan tudi tebi umrl prijatelj. Avgustu Kuharju v slovo. – V: Koroški fužinar, 1964, št. 11–12. – Po dvanajstih letih. – V: Koroški fužinar, 1965, št. 4–6. – Pomlad, rojena iz krvi. – V: Koroški fužinar, 1966, št. 4–6. – 20 let dela ravenske godbe pomeni 20 let glasbene dejavnosti na Ravnah.  V: Koroški fužinar, 1966, št. 1.  Domovina in njeni ljudje. Ob 70-letnici dr. Franca Sušnika.  V: Koroški fužinar, 1968, št. 4.  Gledališče staro in novo. – V: Koroški fužinar, 1971, št. 4. – Fabriške storije. – V: Koroški fužinar, 1972, št. 2. – Kadar cvete vres. – V: Vres Prevalje. Koncertna knjižica, 1973. – Da bi nam cvetel vres. – Luki Kramolcu v spomin. – V: Vres Prevalje, Koncertna knjižica 1974. – Luka Kramolc. – V: Koroški fužinar, 1974, št. 2. – Franju Mohorčiču v slovo. – V: Koroški fužinar, 1975, št. 2. – Kriza. – V: Koroški fužinar, 1976, št. 3 in št. 4. – Vresu za peto obletnico. – V: Vres Prevalje. Koncertna knjižica, 1976 in v: Koroški fužinar, 1976, št. 2. – Šentanelski pavri pojejo. – V: Koroški fužinar, 1977, št. 1. – Turistična vas Šentanel. – V: Koroški fužinar, 1977, št. 4. – Odkritje spomenika padlim [pod Brinjevo goro]. – V: Informativni fužinar, 1977, št. 1. – Sedem dni na otoku sonca Rhodosu. – V: Koroški fužinar, 1977, št. 3. – Juričeva mama je odšla. – V: Koroški fužinar 1977, št. 1. – Mavrelovemu Pvožlnu na grobu. – V: Koroški fužinar, 1977, št. 3. – Krvava bela nedelja. – V: Koroški fužinar, 1978, št. 2. – Tu Yu 3DCD. – V: Koroški fužinar, 1978, št. 4. – Dr. Franc Sušnik – veličina njegovega duha je postala last ljudstva. – V: Koroški fužinar, 1978, št. 4. – Prevaljska godba na pihala slavi 70 let. – V: Naših 70 let. Godba na pihala Prevalje, 1979. – Moja srečanja. – V: Planinski vestnik, 1979, št. 8. – Gregorju Klančniku – red dela z rdečo zvezdo. – V: Koroški fužinar, 1980, št. 1. – Šentanelska partizanska kronika.  V: Koroški fužinar, 1980, št. 1.  reka Povest o dobrih ljudeh [O Dvornikovih]. – V: Koroški fužinar, 1981, št. 2. – Vresovih 10 let. – V: Vres Prevalje. Koncertna knjižica, 1981. – Slovo od partizanske matere [Katarine Smolak]. – V: Koroški fužinar, 1982, št. 1. – Vtisi s poti po obljubljeni deželi. – V: Koroški fužinar, 1982, št. 1. – Amaterski film - poslanec kulture. – V: Odsevanja, 1982, št. 11–12. – Hotuljski tabor 43. – V: Vestnik koroških partizanov, 1983, št. 3–4. – Pogled za filmske kulise. – V: Koroški fužinar, 1983, št. 1. – Luka Kramolc in koroška ljudska pesem. – V: Naši zbori, 1983, št. 1–2. – Gregor Klančnik – 70 let. – V: Koroški fužinar, 1984, št. 4. – Planina je lepa tudi kadar je žalostna. – V: Pohod slovenskih železarjev 1986. – Srečanje [odlomek]. – V: Koroški fužinar, 1986, št. 1. – Boris Florjančič. – V: Koroški fužinar, 1986, št. 1. – Spremna beseda.  V: Vres Prevalje. Koncertna knjižica, 1986.  Prvi koraki v svobodo. – V: Koroški fužinar, 1987, št. 4. – Ob jubileju Pihalnega orkestra ravenskih železarjev. Ob 85-letnici (1987). – V: Koroški fužinar, 1988, št. 1. – Dediščina. – V: Koroški fužinar, 1988, št. 2. – Mejniki. – V: Koroški fužinar, 1988, št. 2. – Drobno gospodarstvo. – V: Koroški fužinar, 1989, št. 1. – Eli Tušek na pot. – V: Koroški fužinar, 1990, št. 1. – Ali naj Koroški fužinar umre?. – V: Koroški fužinar, 1993, št. 1. – Moje srečanje z Vorancem. – V: Vigred, 1992/1993, št. 3. – Na Rakitnikovem pogorišču. – V: Koroški vestnik, 1994, št. 1–2. – Hotuljski tabor petdeset let pozneje. – V: Svobodna misel, 1994, št. 1. – Občina Prevalje. – V: Prepih, 1994, št. 3. – Želje ob 85-letnici prevaljske godbe.  V: 85 let Pihalnega orkestra Prevalje, 1994.  In memoriam Edo Mauhler. – V: Prepih, 1995, št. 3. – Gregor Klančnik [Nekrolog]. – V: Delo, 1995, št. 78 in v: Večer, 1995, št. 76. – Prvi povojni direktor Železarne Ravne Gregor Klančnik se je poslovil. – V: Informativni fužinar, 1995, št. 4. – Jaz pa vem za čas herojev brez imen in odlikovanj. – V: Večer, 1995, št. 102. – Ko se poslovi prijatelj [Gregor Klančnik]. – V: Koroški fužinar, 1995, št. 2–3. – 30 let zbora Šentanelski pavri. – V: Koroški fužinar, 1996, št. 2. – Gvidon Kacl. [soavtor Marjan Kolar]. – V: Informativni fužinar, 1996, št. 4. – Prežihova ustanova. – V: Koroški fužinar, 1996, št. 2. – Je gora, kjer poje Vres. – V: Petindvajseti letni koncert. Moški pevski zbor Vres, 1996. – Stal je hrast. In memoriam [Janko Dolenc]. – V: Prepih, 1999, št. 10. – Prevaljška fara. V spomin na propadlo prevaljsko železarno. – V: Sporočilo ugaslega plavža. Železarna Prevalje 1935–1899. Prevalje, 1999 in v: Prevaljske novice 2000/2001, št. 1. – Kot da je zapela gora.  V: Pihalni orkester – 75 let, 1984.  Vres je otrok ljubezni. – V: Trideseti letni koncert. Moški pevski zbor Vres, 2001. – Razprodaja Železarne Ravne v končni fazi. – V: Prepih, 2002, št. 4. – Knjigi na pot. – Šentanel, moje življenje [odlomki]. – Pevska in igralska kultura v Šentanelu. – V: Šentanel. Kraj in ljudje, 2004. – Janezu Mrdavšiču v spomin. – V: Večer, 2004, št. 144.

 

Priznanja in nagrade

[Niso navedena priznanja s področja ozke stroke v okviru nekdanje SFRJ in iz ostalih držav in članstva v različnih strokovnih in družbenih organizacijah doma in v svetu]: Severjeva nagrada za najboljšo dramsko stvaritev leta 1976 v Sloveniji; zlata Linhartova značka za delo na dramskem področju (1978); srebrna Prežihova plaketa (1978) [prvič podeljena v Kotljah, 8. 2. 1978]; jubilejna Linhartova značka (1980); zlata Gallusova značka za delo na glasbenem področju in Gallusova listina; Janežičevo priznanje za kulturno delo s Slovenci v zamejski Koroški (1996); srebrni častni znak svobode za kulturo in splošno ustvarjalno dejavnost; podeljen iz rok predsednika republike (1996); Ostrovrharjeva plaketa za delo na kulturnem področju (2001); zlata nagrada Republiškega sklada za ljubiteljsko kulturo za življenjsko delo na področju kulture (2001); orden rada s srebrnim vencem (1961); medalja za zasluge za narod (1965); orden za vojne zasluge s srebrnimi meči (1965); red dela z zlatim vencem, priznanje OF (1980); nagrada sklada Borisa Kidriča za izume in izboljšave (1987); nagrada Občine Ravne na Koroškem (1976); zlata plaketa Prežihovega Voranca (1986); zlata Sušnikova plaketa za bogat prispevek na področju kulture (2000); imenovanje za častnega občana Občine Ravne-Prevalje (1987) in imenovanje za častnega občana Občine Prevalje (2001). 

Viri in literatura

Osebni podatki in drugi viri. – Enciklopedija Slovenije. – Dr. Franc Sušnik: Mitja Šipek - 50 let. – V: Koroški fužinar, 1976, št. 4. – Naš Mitja – Severjev nagrajenec. – V: Koroški fužinar, 1977, št. 1. – Šentanel, moje življenje, 1979.  Jože Šater: Mitja Šipek, "Šentanel moje življenje". – V: Koroški fužinar, 1979, št. 4. – Ivan Praprotnik: Mitja Šipek. – V: Delo, 1980, št. 39. – Bogi Pretnar: Svetneči Gašper (ali mož, ki je klel, da se je kresalo). – V: Stop, 1982, št. 43. – Bogi Pretnar: Mitja Šipek. – V: Stop, 1983, št. 17. – Helena Merkač: Mitja Šipek 60 let. – V: Koroški fužinar, 1986, št. 4. – Jože Šater: Naš Kidričev nagrajenec. – V: Koroški fužinar, 1987, št. 3. – Na Koroško!. – V: Vzajemnost, 1993, št. 7–8. – "Tudi govor mora priti iz duše". – V: Večer, 1993, št. 25. – Mojca Potočnik: "Je pa fajraten čas". Ob 70-letnici Mitja Šipka. – V: Koroški fužinar, 1996, št. 2. – Gašperjeva kletev je molitev. Pogovor z Vorančevim "junakom". – V: Delo, 1996, št. 254. – Kramljanje z Mitjem Šipkom in vaščani. – V: Naša Slovenija, 1996, št. 9 in 10. – Mitja Šipek. [Ob imenovanju za častnega občana občine Ravne - Prevalje]. – V: Naša občina Ravne - Prevalje, december 1996. – Samo Šavc: Kramljanje z Mitjem Šipkom in vaščani. – V: Prepih, 1996, št. 16. – Klobuk dol pred zverinami. – V: Večer, 2000, št. 12. – Miran Kodrin: O poeziji med Peco in Pohorjem ter Meži, Dravi in Mislinji. – V: Koroški fužinar, 2000, št. 1. – "Zame je bog zakon ravnotežja". – V: Nedeljski dnevnik, 2001, št. 39. - Marija Suhodolčan Dolenc @ Margareta Jukič:  Biografski leksikon občine Prevalje, Prevalje 2005.