Riepl, Matej ,

duhovnik 

Slika 
29.06.1871, Št. Štefan ob Velikovcu, Avstrija 23.02.1938, Prevalje pri Devici Mariji na Jezeru na Fari
Bil je župnik, dekan Mežiške doline, knezoškofijski konzistorialni in duhovni svétnik krške in lavantinske škofije, gospodarstvenik in politik (1871–1938); dozidal je župnišče, skrbel z veliko prizadevnostjo za lepoto farne cerkve Device Marije na Jezeru, marsikaj v njej je obnovil in dokupil, lastno župnijsko kmetijstvo je opustil; bil je ena najvidnejših cerkvenih osebnosti v Mežiški dolini. 

Življenje in delo

Župnik, dekan Mežiške doline, knezoškofijski konzistorialni in duhovni svétnik krške in lavatinske škofije, gospodarstvenik in politik. Bil je sin revnih kmetov, novo mašo je imel v domači fari leta 1896. Na Prevalje je prišel iz Št. Jurija na Zili leta 1911 [po smrti župnika Antona Kesnarja] in tu župnikoval do svoje smrti.

Po značaju je bil voditeljske nature, neumoren, delaven in človek reda. Dozidal je župnišče, z veliko prizadevnostjo skrbel za lepoto farne cerkve, marsikaj v njej je obnovil in dokupil, lastno župnijsko kmetijstvo je opustil in dal zemljo Lahovniku v najem. Mnogo svojega dela je posvetil gospodarski organizaciji v občini, predvsem hranilnici in posojilnici. Bil je zvest in skrben oče svoji fari in ena najvidnejših osebnosti v usodnih letih po letu 1911 v Mežiški dolini.

 

Dosežki in bibliografija

 

Priznanja in nagrade

Red sv. Save V. vrste; red jugoslovanske krone V. stopnje. 

Viri in literatura

Šematizem Lavantinske škofije, 1937.  Stephan Singer: Kultur-und Kirchengeschichte des Jauntales. IV. Band. Dekanat Bleiburg. Klagenfurt-Celovec, 1983. - Tone Sušnik: Paberkovanje o Fari ob stoletnici cerkve, 18901990.  V: Bodi pozdravljena, Devica Marija … Ob stoletnici nove cerkve na Fari. 1890–1990. 1990. – Tone Sušnik: Življenje in delo doktorja Franca Sušnika, 1994. [Poglavje: Literarna tradicija v okolju Fare Device Marije na Jezeru]. - Marija Suhodolčan Dolenc @ Margareta Jukič:  Biografski leksikon občine Prevalje, Prevalje 2005.