Berložnik, Marjan,

družbenopolitični delavec;glasbenik;organizator kulture;pedagoški delavec;podjetnik;zborovodja 

Slika 
24.08.1951, Slovenj Gradec, Slovenija ,

Berložnik, Marjan, družbenopolitični delavec, zborovodja, glasbenik in samostojni podjetnik; vsa leta je bil aktivno vključen v družbeno politično življenje v širšem koroškem prostoru; strokovno sodeluje na glasbenem področju in je eden najvidnejših kulturnih delavcev na glasbenem področju v Mežiški dolini; bil je kandidat za poslanca v Državni zbor Republike Slovenije in kandidat za župana Občine Prevalje.

 

 

Življenje in delo

Berložnik, Marjan, pedagoški delavec, družbenopolitični delavec, zborovodja, glasbenik in samostojni podjetnik. *Slovenj Gradec, 24. 8. 1951; živi na Prevaljah. Oče visoko kvalificiran strugar Ernest, mati Flora roj. Mori; bratje: Adolf (Adi), duhovnik Ernest Berložnik, gradbeni tehnik Silvo, komercialni tehnik Jože, gradbeni inženir Janez in sestra strojna tehnica Andreja por. Prikeržnik. Poročen je z ekonomsko tehnico Terezijo [Cveta] roj. Preglau [članica mešanega pevskega zbora župnije Prevalje KD Mohorjan]; sinova poslovni tehnik in podjetnik Gregor, podjetnik Rok in hči Ana.

Po osnovni šoli na Prevaljah je maturiral na Gimnaziji Ravne na Koroškem in diplomiral na Pedagoški akademiji v Mariboru, smer glasbena vzgoja (1978) ter kasneje diplomiral na Visoki šoli za organizacijo dela v Mariboru (1988). Zaposlil se je v osnovni šoli v Črni na Koroškem kot učitelj glasbe (1976–1990), bil operni zborist v operi SNG Maribor (1974−1976), bil podpredsednik Izvršnega sveta Občine Ravne na Koroškem (1990−1993) in je samostojni podjetnik PTP Meža (od 1993). Je eden najvidnejših kulturnih delavcev na glasbenem področju v Mežiški dolini. Bil je ustanovitelj in zborovodja moškega pevskega zbora Kograd Dravograd (1976−1982), mešanega pevskega zbora Mato Črna (1982−1987), mladinskega pevskega zbora župnije Device Marije na Jezeru Prevalje (1992−2000), študentskega mešanega pevskega zbora KD Mohorjan (od 2000 do 2005); bil je zborovodja moškega pevskega zbora Črna (1978-1982), otroških in mladinskih zborov v osnovni šoli Črna, mešanega pevskega zbora "Srce" Slovenskega prosvetnega društva v Dobrli vasi (1982−1992), bil je pevec in eno sezono zborovodja kvinteta Ajda [ponovni zborovodja od leta 2005 do 2007], Od leta 2008 vodi MoPZ Goršek Štefan Čaki Šentjanu pri mDravogradu, poje pri Vokalni skupini Šentanel ter vodi Dalmatinsko klapo Tugare na Ravnah na Koroškem. Je pevec mešanega pevskega zbora župnije Prevalje KD Mohorjan, pel je pri APZ Boris Krajger v Mariboru in pri moškem pevskem zboru Vres Prevalje. Sodeloval je v pevski skupini pri uprizoritvi komedije A. T. Linhart: Županova Micka, Gledališke skupine Prevalje-Mežica KD Prevalje (2002−2003). Bil je član ZKO Ravne na Koroškem, član odbora za zborovsko petje, predsednik Sveta delavcev v osnovni šoli Črna, ustanovitelj občinskega odbora Slovenskih krščanskih demokratov in šest let predsednik, član regijskega odbora SKD, soorganizator in koordinator izvedbe zadnjega tabora Slovenskih krščanskih demokratov na Poljani (1998), pobudnik in prvi predsednik o. o. Nove Slovenije (po razpadu SKD) in član IO Nove Slovenije. Bil je svetnik Občine Ravne na Koroškem, [volitve 1990], podpredsednik IS ter sekretar za družbene dejavnosti in občo upravo Občine Ravne, predsednik Sveta Občine Ravne-Prevalje [volitve 1994], svetnik in predsednik odbora za varstvo okolja in urejanje prostora, član Komisije za volitve in imenovanja v novi Občini Prevalje [volitve 1998], bil je kandidat za poslanca v Državni zbor Republike Slovenije (1998) in kandidat za župana občine Prevalje (2002). Sodeluje pri organizaciji prireditev in delovanju KD Mohorjan.

 

Dosežki in bibliografija

Delovanje kulturno-umetniških (dramskih) društev v Mežiški dolini od prvih začetkov do leta 1941. [Maturitetna naloga]. 1970. − Izobraževanje odraslih v Mežiški dolini od druge polovice 19. stoletja do leta 1941. [Diplomska naloga]. 1989. − [Petindevetdeset] 95 let Pihalnega orkestra železarjev Ravne. − V: Koroški fužinar, 1997, št. 1. − "Več kot občina lahko pomaga država". − V: Prepih, maj 1997. − Prevaljčani smo se odločili za svojo občino. − V: Prepih, maj, 1998. – Obrtna cona Šlokn 2001. – V: Prevaljske novice, 2001/2002 št. 3. – Za Mladinski bor je prirejal tradicionalne cerkvene pesmi za posamezna obdobja cerkvenega leta, za predmutacijske tro- ali štiriglasne mladinske zbore, tudi kakšno skladbo za moški zbor, – Na Prevaljah se je rodila Slovenska pevska značka. – V: Prevaljske novice, 2006. 

Priznanja in nagrade

Bronasti, srebrni in zlati Prežihov spominek; bronasta Prežihova plaketa za delo v kulturi (1997); bronasta, srebrna in zlata Gallusova značka; nagrada Občine Prevalje za  prispevek na gospodarskem in kulturnem področju ter za prispevek k ustanovitvi samostojne Občine Prevalje (2002). Dvakrat se je s pevskim zborom osnovne šole Črna uvrstil na republiško revijo najboljših mladinskih pevskih zborov slovenskih šol v Zagorju. 

Viri in literatura

Osebni podatki in drugi viri. – Pomemben postaja človek. Helena Merkač: Pogovor s podpredsednikom ravenskega Izvršnega sveta Marjanom Berložnikom. –V: Koroški fužinar, 1991, št. 2.