Zercer, Janko, doktor zgodovine in germanistike

družbenopolitični delavec;kulturni delavec;pedagoški delavec;profesor;publicist 

Slika 
07.11.1935, Sveče/Suetschach, Avstrija ,
Zerzer, Janko, profesor, pedagog, kulturni delavec, doktor zgodovine in germanistike; dolgoletni predsednik Krščanske kulturne zveze v Celovcu; je eden vidnejših koroških Slovencev v Celovcu; osnovna dejavnost je pedagoško delo; ukvarja s publicistiko in sodelavec pri izdaji različnih publikacij, sodeluje v kulturnem življenju v SPD Kočna v Svečah in je pobudnik Sveških slikarskih tednov; je deželni tajnik Avstrijske lige za človekove pravice; zaseda najvišja vodstvena mesta v oragnizacijah koroških Slovencev; zavzema se za idejni pluralizem na krščanski duhovni osnovi.
 

Življenje in delo

Zerzer, Janko, profesor, pedagog, kulturni delavec, dr. zgodovine in germanistike. *Sveče/Suetschach, 7. 11. 1935; oče trgovec Anton, mati Jožefa, roj. Šavnik, živi v Celovcu.V letih 1946 do 1953 je obiskoval Škofijsko gimnazijo na Plešivcu (Tanzenberg). Po maturi je z doktoratom zaključil študij zgodovine in germanistike je na Dunaju (1962). Od leta 1965 do 1992 je bil profesor za nemški jezik in zgodovino na Višji šoli za gospodarske poklice (VŠGP) Šentpeter pri Šentjakobu v Rožu, kjer je bil od leta 1991 do leta 1998 ravnatelj šole. V letih od 1967 do 1973 je dodatno poučeval na Slovenski kmečko-gospodarski šoli v Podravljah/Föderlach in od 1975 poučeval na Strokovni šoli za ženske poklice oz. na Višji šoli za gospodarske poklice slovenskih šol. sester v Šentpetru (pri Šentjakobu v Rožu).

Že od dijaških let je dejaven v slovenskih društvih in organizacijah, predvsem na prosvetno kulturnem področju, bil je tajnik ali predsednik Kluba slovenskih študentov na Dunaju; od 1968–1970 je bil tajnik krščansko demokratično usmerjenega Narodnega sveta koroških Slovencev; je sopobudnik Koroških kulturnih dnevov, pomembnega dogajanja za koroške Slovence, od 1969 je v ožjem pripravljalnem odboru. Kot član predsedstva sodeluje v vodstvu Narodnega sveta, v letih 1971–1983 je bil podpredsednik. Od leta 1983 je predsednik Krščanske kulturne zveze, kjer sodeluje pri oživljanju starejših glasbenih običajev in uvajanju novih oblik kulturnega dela. Bil je koroški deželni tajnik Avstrijske lige za človekove pravice (1971–1978), je zastopnik koroških Slovencev v kulturnem sosvetu dežele Koroške in od ustanovitve (1989) član Narodnega sosveta za koroške Slovence pri uradu avstrijskega zveznega kanclerja. Zavzema se za idejni pluralizem na krščanski duhovni osnovi. Bil je predsednik kulturnega društva SPD Kočna v Svečah (1981–1989), kjer je bil pobudnik Sveških slikarskih tednov. Obširna in bogata je njegova publicistična dejavnost v časopisih in revijah. Znan je kot organizator teniškega športa in izletništva.

 

Dosežki in bibliografija

Predava na prireditvah po Avstriji, v Trstu, Buenos Airesu, sodeluje pri slovenskih oddajah celovškega radia, pisal je v dijaško glasilo Kres, od 1960 v Naš tednik; sodeluje s publicističnimi prispevki v Nedelji, Družini in dom, Clc zvon, Kleine Zeitung in Kärntner Kirchenzg. Je soavtor učbenika Zgodovina koroških Slovencev od 1918 do danes … (Celovec 1985, nem. izd. 1988); od 1980 do 1985 je urejal list Naša občina – Unsere Gemeinde (Bistrica v Rožu); 1979 ur. knj. ob 70-letnici SPD Kočna (Sveče). – Dvojezična Koroška – Zweisprachiges Kärnten (1982, soavtor dvojezičnega krajevnega imenika); Geschichte der Kärntner Slowenen von 1918 bis zur Gegenwart (1988, soavtor učbenika, soavtor Franc Kattnig); Po koroških poteh. Kulturnozgodovinski turistični vodnik (1997), na osnovi knjige je nastal tudi film; Na obeh sončnih straneh Karawank/Auf beiden Sonnenseiten der Karawanken. Dvojezični turistični vodnik (2004); Dobri pastirji – Naši rajni duhovniki 1968 – 2005. Biografije duhovnikov (2006); Po koroških poteh. Kulturno-turistični zgodovinski vodnik (nova in dopolnjena izdaja, 2014); Valentin Inzko - glasnik sožitja. Urednik zbornika, 2015. 

Priznanja in nagrade

 

Viri in literatura

Enciklopedija Slovenije. (2001). Knjiga 15. Ljubljana: Mladinska knjiga. Stergar Janez. "Zerzer Janko". Slovenski biografski leksikon. Slovenska biografija. Ljubljana: ZRC SAZU, 2013. http://www.mohorjeva.com/knjige_buecher/avtor_detajl/janko-zerzer http://www.kkz.at/klub/C1/krshchanska_kulturna_zveza1/ http://sl.wikipedia.org/wiki/Janko_Zerzer