Gorjanc, Danijela,

 zobozdravnica

Slika 
11.07.1944, Prevalje, Slovenija ,
Gorjanc, Danijela, doktorica dentalne medicine, družbena delavka (1944); s strokovnim delom je uvajala zobozdravstveno preventivo za šolsko mladino in z njeno pomočjo je bila v šoli na Prevaljah ustanovljena prva šolska zobna ambulanta (8. 2. 1973); dejavna je tudi na drugih področjih. 

Življenje in delo

Gorjanc, Danijela, doktorica dentalne medicine, družbena delavka. *Prevalje, 11. 7. 1944; živi na Prevaljah. Oče je bil avtoprevoznik, samostojni podjetnik Ivan Sekavčnik, mati poklicna gospodinja in trgovka Berta roj. Übel; bratje obrtnik in avtoprevoznik Ernest, univ. dipl. inženir strojništva Ivan, Agapid [Ljubo], sestre Ljubica, obrtnica Berta, obrtnica Ljuba. Poročena je z dr. med., specialistom splošne kirurgije, družbenim delavcem Janezom Gorjancem; sinovi dr. med., specialist dentalne medicine in specialist maksilofacialne kirurgije Matija Gorjanc, dr. med., specialist splošne kirurgije, alpinist, glasbenik asist. mag. Jurij Gorjanc, doktor dentalne medicine in specialist oralne kirurgije Janez Gorjanc in univ. dipl. zdravstvenik, gorski reševalec, rejenec Bojan Krznar.

Po prvih razredih osnovne šole na Prevaljah in nižji klasični gimnaziji na Ravnah je končala tudi nižjo glasbeno šolo in maturirala na Gimnaziji na Ravnah na Koroškem (1963). Končala je Višjo stomatološko šolo v Mariboru (1967), diplomirala na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, Oddelek za stomatologijo (1980) in opravila podiplomski študij za otroško in preventivno zobozdravstvo (1984). Zaposlila se je v Koroškem zdravstvenem domu Ravne na Koroškem, bila zobozdravnica za šolsko in predšolsko mladino in odrasle (19671993). Med prvimi zobozdravstvenimi delavci na Koroškem je pridobila koncesijo za zasebno zobno ambulanto za odrasle (1993), bila je ustanoviteljica in direktorica Medicinskega centra Gorjanc (od 2000 do 2011). Veliko je storila za oralno zdravje otrok in preko otrok tudi staršev, zaorala je ledino na področju šolskega zobnega varstva. Njena pobuda je bila, da se v osnovni šoli uredi šolska zobna ambulanta za predšolsko, šolsko in srednješolsko mladino. Pobudo ji je pomagal uresničiti takratni ravnatelj osnovne šole na Prevaljah Leopold Suhodolčan in to je bila prva zobna ambulanta za šolsko mladino na Koroškem (8. 2. 1973). Uspešno je uvajala zobozdravstveno preventivo, znala je povezovati otroke, starše, učitelje in dvignila oralno zdravje na zavidljivo raven, podprto tudi s statističnimi podatki. Z učenci je sodelovala na vsakoletnih tekmovanjih osnovnošolcev s področja zobozdravstva, zdrave prehrane, pripravljala predavanja za starše na roditeljskih sestankih, izvajala ure zdravstvene vzgoje za osnovnošolce in gimnazijce kot izbirne vsebine [skupaj z možem] ter se tako vključevala v vzgojno-izobraževalni program. Na njeno pobudo poteka na Prevaljah vsakoletna trikraljevska akcija za zbiranje denarnih sredstev za humanitarno pomoč revnim, predvsem mladini po svetu (od 1981). Več skupin kolednikov ohranja pesmi kolednikov iz slovenskega ljudskega izročila in pesmi, ki ji jih je pripovedovala mati. Skupaj z možem pripravljata tečaje in predavanja za bodoče zakonce v več dekanijah. Sodeluje v mešanem pevskem zboru župnije Prevalje (od 1983) KD Mohorjan. Ljubezen do petja ji je vzbudila učiteljica glasbe v osnovni šoli Mira Stresova. Dejavna je bila tudi na športnem področju. Kot dolgoletna članica TVD Partizan na Ravnah je sodelovala na krosih in orientacijskih tekmovanjih, koroških maratonih in na evropskem prvenstvu zdravnikov v smučarskem teku v Sankt Antonu v Avstriji. V okviru zdravniških tekmovanj je bila večkrat šampionka tudi v slovenskem merilu.

 

Dosežki in bibliografija

Povojni gospodarski razvoj Slovenije. 1963. [Maturitetna naloga]. - Preventivni ukrepi in stanje zob šolske mladine na OŠ Prevalje. 1984. [Podiplomska naloga]. – Za zdrave zobe – delo v šolski zobni ambulanti. Koroško zdravstvo, 1986, št. 3, str. 9. - Kako naj poveva svojim otrokom? [z Janezom Gorjancem]. - V: Za zdravo in srečno družino. [Zbornik], 1994. 

Priznanja in nagrade

Priznanje za preventivno naravnanost otrok in mladine v zobozdravstvenem varstvu (1987); srebrna kolajna na tekmovanju v smučarskih tekih v Sankt Antonu (1983); zahvala za 20-letno zvestobo delu in požrtvovalnost v delovni skupnosti koroškega zdravstva (1988); priznanja za športno udejstvovanje (1988); zahvala družini Gorjanc za pomoč pri gradnji cerkve sv. Kozme in Damijana (1989); priznanje za polstoletno zvestobo Planinskemu društvu Prevalje (2004).

 

Viri in literatura

Osebni podatki in drugi viri.