Tasič, Matija, doktor ekonomskih znanosti,

direktor;fizik;gospodarstvenik;župan 

Slika 
31.01.1955, Mislinja, Slovenija ,
Tasič, Matija, dr. ekonomskih znanosti, gospodarstvenik, menedžer in družbenopolitični delavec; zasedal je vodilne zaposlitve v železarski industriji, mdr. je bil predsednik uprave Slovenskih železarn; desetletja se vključuje v družbeno življenje na vseh področjih; več mandatov je eden uspešnejših koroških županov; z dobrimi projekti in s pomočjo evropskih sredstev je veliko pripomogel k razvoju in rasti občine Prevalje. 

Življenje in delo

Tasič, Matija [tudi Matic], dr. ekonomskih znanosti, gospodarstvenik, menedžer in družbenopolitični delavec. *Mislinja, 31. 1. 1955; živi na Prevaljah (od 1982). Oče krojač Vencelj, mati Fanika roj. Krajnc; brat univ. dipl. inženir gozdarstva Tone, sestre Lenka, univ. dipl.pravnica Monika, univ. dipl. inženirka metalurgije Meta, univ. dipl. ekonomistka Petra, univ. dipl. slavistka Andreja. Poročen je s profesorico razrednega pouka Janjo roj. Lampret; sin dijak Jaka, hčerki Tina, dr. medicine in Urška, študentka medicine.

Po osnovni šoli v Mislinji in Gimnaziji v Mariboru (1969–1973) je končal Fakulteto za naravoslovje in tehnologijo, smer fizika (1980), opravil je magisterij iz mednarodnega marketinga (1985) in doktorat iz ekonomskih znanosti na Ekonomski poslovni fakulteti v Mariboru (1993). Bil je profesor fizike na Srednji elektrotehniški šoli v Ljubljani (1978–1979) in nato profesor fizike na Gimnaziji Ravne (1979–1987). Leta 1987 se je zaposlil v Železarni Ravne kot vodja službe za inovacije (1987–1990) in bil predsednik Izvršnega sveta skupščine Občine Ravne na Koroškem (1990–1994). Leta 1995 je postal finančni direktor Metala Železarne Ravne, bil zatem pomočnik direktorja Metala (1996–1997), namestnik predsednika uprave Slovenskih železarn, d. d. v Ljubljani (1997–1998) in predsednik uprave Slovenskih železarn (1998–2002). Bil je prokurist v Metalu in je svetovalec za komercialo. Že desetletja se vključuje v družbeno življenje na Koroškem. Dvajset let je bil član moškega pevskega zbora Vres. Kot športni funkcionar je bil predsednik ali član vodstva posameznih klubov, predsednik Tenis kluba Ravne, predsednik NK Korotan v času najuspešnejšega obdobja nogometa na Prevaljah, ko je bil klub v prvi slovenski nogometni ligi (19942002). Po osamosvojitvi Občine Prevalje [prej skupna Občina Ravne-Prevalje] je bil izvoljen za župana Občine Prevalje (volitve 1998), kjer je uspešen župan že več mandatov. Kot gospodarstvenik je veliko pripomogel k razvoju in rasti občine Prevalje, k razvoju šolstva, kulture in športa na Prevaljah za vse generacije. S strokovnimi službami omogoča razvoj okolja skozi projekte. V razvojnem svetu koroške regije sodeluje v razvoju širšega okolja Koroške.

 

Dosežki in bibliografija

Narodnogospodarski in podjetniški vidik izvoza lesnopredelovalne industrije Slovenije. [Magistrsko delo]. 1985. – Sodelovanje razvoja raziskav in mednarodnega marketinga kot faktor uvajanja inovativnega poslovanja v slovenskem industrijskem podjetju. [Doktorska disertacija]. 1993. – V boju za spremembe. Pogovor zapisala Helena Merkač. – V: Koroški fužinar, 1990, št. 4. – Nujnost povezave razvoja in raziskav z marketingom za optimalni uspeh podjetja.  V: Naše gospodarstvo, 1991, št. 12.  "Narušena kredibilnost".  V: Prepih, 1993, št. 17.  Bitka se nadaljuje [z drugimi].  V: Prepih, 1993, št. 18.  Drage volilke in volilci.  V: Prepih, 1994, št. 21.  Vrnitev cen na zakonito raven.  V: Večer, 1994, št. 40.  Korotan.  V: Mag, 1996, št. 29.  Še tri leta za sanacijo.  V: Informativni fužinar, 1998, št. 2.  "Verjamem v uspešno sanacijo.".  V: Informativi fužinar, 1998, št. 4.  Talumu in Rušam cenejša elektrika, nam pa ne.  V: Gospodarski vestnik, 1999, št. 3.  SLS v prizadevanju za človekovemu zdravju prijaznejše okolje.  V: Slovenske brazde, 1999, št. 42.  Občina se mora razvijati enakomerno.  V: Večer, 1999, št. 220.  Z optimizmom v novo leto.  V: Informativni fužinar, 1999, št. 1.  Novemu tisočletju naproti.  V: 80 let Planinskega društva Prevalje, 1999.  Železarstvo med včeraj in jutri.  V: Sporočilo ugaslega plavža. Železarna Prevalje 18351899. Prevalje, 1999.  Mrtvo breme železarn. Pogovor zapisala Gordana Pipan.  V: Delo, 2000, št. 15.  Železarne na konju.  V: Mag, 2000, št. 15.  Do svojega kosa pogače na globalnem trgu.  V: Profit (Novo mesto), 2000, št. 8.  Nadaljevanje uspešne sanacije v letu 2000.  V: Informativni fužinar, 2000, št. 1.  Letos brez izgub in državne pomoči.  V: Večer, 2000, št. 5.  Časopisu v popotnico.  V: Prevaljske novice, 2000, št. 1.  Kriv, ker je hotel čim cenejši plin.  V: Dnevnik, 2001, št. 274.  Ni bilo druge možnosti, kot da uspemo.  V: Večer, 2001, št. 201.  Bodo med kupci železarn tudi podjetja iz Slovenije.  V: Večer, 2001, št. 37.  Komu res koristi nasprotovanje programu privatizacije Slovenskih železarn.  V: Informativni fužinar, 2001, št. 12.  Spoštovani!.  V: Prevaljske novice, 2000/2001, št. 2.  Dragim pevcem ob spoštljivem jubileju moškega pevskega zbora Vres.  V: Trideseti letni koncert. Moški pevski zbor Vres, 18. 5. 2001.  Županov uvodnik.  V: Prevaljske novice, 2001/2002, št. 3.  Pozdravljeni v rojstnem kraju Bralne značke. – V: Peto desetletje Prežihove bralne značke, 2003. – Županov uvodnik.  V: Prevaljske novice, 2002/2003, št. 4.  Bolnišnica, ki je postala del nas. Prvi koraki zdravstva v občini Prevalje v rzcvetu železarstva in premogovništva.  V: Špital, 2003, št. 9.  Metal na trgu Azije.  V: Metal, 2003, št. 12.  Častitiljiva obletnica Prostovoljnega gasilskega društva Prevalje.  V: 130 let Prostovoljnega gasilskega društva na Prevaljah. 170 let požarne varnosti, 2004.  Ni bilo vse samo slabo.  V: Prepih, 2003, št. 4.  Ob letu 2004.  V: Prevaljske novice, 2003/2004, št. 5.  Prevalje so kraj z dušo. Ob prazniku občine Prevalje, 26. juniju, z županom dr. Maticem Tasičem. – V: Večer, 2004, št. 146. – Ob častitljivemu 90. jubileju prevaljskih čebelarjev.  V: Čebelarsko društvo Prevalje-90 let, 2004.  Bilo je leto zgodovinskega spomina.  V: Prevaljske novice, 2004/2005, št. 6.  Gora.  V: 85 let Planinsko društvo Prevalje, 2004. 

Priznanja in nagrade

Bronasti Vorančev spominek (1986); bronasta Gallusova značka (1986); Vresova plaketa (1988). 

Viri in literatura

Osebni podatki in drugi viri. – Kdo je kdo v skupščini in njenih organih. Izvršni svet Skupščine Občine. Matic Tasič. - V: Koroški fužinar, 1990, št. 3. - V boju so spremembe. Pogovor s predsednikom Izvršnega sveta skupščine občine Ravne mag. Tasičem zapisala Helena Merkač. – V: Koroški fužinar, 1990, št. 4. – Da bi besede naletele na božja ušesa. Na čelu koncerna Slovenskih železarn Korošec. – V: Prepih, 1998, št. 3. – "Ljudje bodo z občino zadovoljni". Pogovor z dr. Maticem Tasičem zapisal Vojko Močnik. – V: Prepih, 2000, št. 2. - Dr. Matic Tasič. Pogovor zapisal Janez Pušnik. - V: Populist, 2003, št. 28.