Fužir, Leander ,

elektrotehnik;slikar 

Slika 
15.01.1942, Prevalje, Slovenija , Prevalje, 15. 1. 1942;
Fužir, Leander se uvršča med najprepoznavnejše ljubiteljske slikarje Koroške in slovenskega prostora. S svojimi odmevnimi in slikovitimi razstavami prepriča tudi izven naših meja. 

Življenje in delo

Fužir, Leander, slikar, elektrotehnik. *Prevalje, 15. 1. 1942; živi v Črni na Koroškem. Oče šofer Ferdinand, mati Alojzija roj. Polajner. Poročen je s specialno pedagoginjo Silvo roj. Makuc; hčerki profesorica športne vzgoje Natalija in diplomirana socialna pedagoginja Saša.

Po osnovni šoli na Prevaljah in v Črni na Koroškem je končal Elektrotehniško šolo v Mariboru ter Srednjo delovodsko šolo v Slovenj Gradcu. Zaposlen je bil v Rudniku svinca in topilnici Mežica in Tovarni akumulatorskih baterij (TAB) v Žerjavu. Na Prevaljah je bil član Nogometnega društva Korotan in TVD Partizan ter član Kulturnega društva Svoboda v Žerjavu in Črni. Leandrovo nadarjenost za risanje je v osnovni šoli na Prevaljah opazila njegova učiteljica Mira Stres in kasneje ravnatelj Leopold Suhodolčan, ki ga je spodbujal pri ustvarjanju in mu dajal možnosti likovnega izražanja na različnih področjih dela. Omogočil mu je vpis v risarsko šolo v Zagrebu, a je zaradi socialnih razmer ni mogel obiskovati. [Že kot drugošolec je narisal staro prevaljsko šolo za naslovnico druge številke Vigredi, šolskega literarnega glasila.]. Po upokojitvi se je popolnoma posvetil likovnemu ustvarjanju. Je član Kulturnega društva koroških likovnikov (od 1984) in Likovnega društva Oculus (Künstlergemeinschaft Oculus) v Wolfsbergu v Avstriji. Svoja likovna dela ustvarja v različnih tehnikah [olje, akvarel, akril, kreda in pastel] in z različno tematiko [knapovstvo v Mežiški dolini, liki iz literarnih del Prežihovega Voranca, portreti, krajina itd.]. Svoje slike je razstavljal na več samostojnih razstavah v Sloveniji, Avstriji in Italiji in sodeloval na skupinskih razstavah. Ob razstavah so izšle zloženke in katalog ter strokovne ocene v časopisju. Posebno rad dela v akvarelu, v katerem je upodobil like in prizore iz del Prežihovega Voranca.

 

Dosežki in bibliografija

Extempore Dravograd (1996, 1999); Extempore Premogovnik Velenje (1999); Extempore v Trbovljah (2004); priznanja za aktivno sodelovanje kot mentor otrokom in za svetovanje v likovnih kolonijah otrok z motnjo v razvoju, organiziranih preko Zavoda RS za šolstvo in šport (1993, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002). Motivi na temo Prežihovih del so bili leta 2000 upodobljeni kot ilustracija v berilu za osnovne šole. Nekatera njegova likovna dela so bila odkupljena kot nagrada. O njem je bil posnet dokumentarni film, ki je bil predvajan na lokalnih televizijah in predstavitev njegovih del je bila tudi na TV Slovenija v oddaji Osmi dan. Dela: Ilustriral je knjige: Saša Fužir, Nedolžnost besa. 1997. – Prežihov Voranc, Solzice (Založba Karantanija, Ljubljana, 2000). – Čez goro k očetu (Založba Karantanija, Ljubljana, 2002). – Naslovnica Solzic. (Bibliofilska izdaja, Koroški muzej, Ravne na Koroškem, 2003). – Stenski koledar z reprodukcijami njegovih del (KD Mohorjan Prevalje, 2002). – Tebi pojem, stvarnik moj. Pesmarica. Slomškove pevske značke za učence od prvega do devetega razreda. Uredila Helena Buhvald in Jožko Kert. Prevalje, 2005. 

Priznanja in nagrade

Osebni podatki in drugi viri. – Fužirjeva razstava na Viču. – V: Neodvisni dnevnik, 4. 10. 1990. – Rudarji. – V: Naša komuna, 9. 10. 1990. – Rudi Mlinar: Tako me je ubogala roka, oči so videle še lepše. Srečanje s slikarjem Leandrom Fužirjem iz Črne. – V: Koroški fužinar, 1995, št. 2–3. – Marta Repanšek: Črna ima galerijo. – V: Prepih, 1996, št. 3. – Benjamin Kumprej: Galerija v Črni. – V: Prepih, 1996, št. 5. – Stanko Hovnik: Fužir v bolnišnici. – V: Prepih, 1996, št. 12. – Marjan V. : Ex-Tempore Dravograd. – V: Občinski sel, 1996, št. 8. – Anita Predikaka: Krepostni motivi v upodobitvah Leandra Fužirja. – V: Prepih, 1996, št. 19. – Marta Repanšek: Črnjanski portreti. Leander Fužir. – V: Prepih, 1997, št. 23. – Kristl Valtl: Predstavil se je Leander Fužir [v likovni galeriji Antona Repnika na Muti]. – V: Prepih, 1997, št. 4. – Irena Greiner: Leander Fužir – slikar. – V: Črnjanske cajtnge, 1997, št. 5. – Miro Petek: Razstava portretov Leandra Fužirja. – V: Večer, 10. 12. 1997. – Mateja Hudolist: Drevi otvoritev Leandra Fužirja. – V: Delo, 11. 12. 1997. – Silva Sešel: Prežihovi literarni junaki v likovni podobi slikarja L. Fužirja. 1998. [Katalog]. – Simona Javornik: Brezčasnost koroških podob : Frühauf, Fužir. Likovni salon na ravenskem gradu – Koroški muzej, 2001. – Jaroslav Jankovič: Obrazi knapov so v akvarelu najbolj molčečni. Leander Fužir je šel najprej na šiht v rov. Akademska slikarska izobrazba mu ni bila dana. Zato so mu črnjanski knapi in Prežihov Voranc dali voljo in motive. – V: NeDelo, 2002, št. 9. – Miro Petek: "To so ljudje naših nicin." Leander Fužir - Landi iz Črne na Koroškem, slikar koroških knapov in Vorančevih samorastnikov. – V: Večer, 2004, št. 81. – Miro Petek: Koroški knapovski pasijon. Slikar Leander Fužir je prejel nagrado na extemporu v Trbovljah. – V: Večer, 2004, št. 188. – Leander Fužir. – V: Z barvo in čopičem po naši fari. Slikarska kolonija Prevalje 2005, str. [19–20]. – Leander Fužir. – V: Tevž Matjaž Potočnik: S teboj skozi življenje. Prevalje, 2007 [na ovitku]. – Čibron Kodrin, Andreja: Slikanje kot potreba in užitek. Leander Fužir, slikar iz Črne na Koroškem. – V: Večer, 10. 11. 2010, št. 261, str. 21. Rubrika : Koroški obraz. 

Viri in literatura