Pandel, Martin,

družbenopolitični delavec;organizator kulture;pedagoški delavec 

Slika 
05.11.1958, Celovec, Avstrija ,
Pandel Martin, referent za izobraževanje odraslih v Domu prosvete v Tinjah, odbornik kulturnih in političnih organizacij, (1958); je soizdajatelj številnih knjig; za zasluge za njegovo delo mu je zvezni predsednik dr. Heinz Fischer podelil zlato odličje Republike Avstrije. 

Življenje in delo

Pandel Martin, refrent za izobraževanje odraslih v Tinjah. *Celovec, 5. 11. 1958; živi v Mokrijah, Klopein/Klopinj, zdaj v Branči vasi pri Bilčovsu. Je poročen, ima dva sinova. Maturiral na BORG v Celovcu, bil občinski odbornik v Dobrli vasi in Škocjanu, podpredsednik Slovenskega prosvetnega društva SRCE, član predsedstva Krščanske kulturne zveze in deželne Enotne liste in predsednik Združenja staršev na Dvojezični zvezni trgovski akademiji. Na podlagi certifikata avstrijskega Zveznega ministrstva za izobraževanje, znanost in kulturo je pridobil status izobraževalca odraslih. V Katoliškem domu Sodalitas v Tinjah je pričel delati leta 1978, mdr. je odgovoren za družbeno-politične in kulturno-zgodovinske seminarje in vrsto prireditev. V Tinjah se je tudi z njegovo pomočjo razvil pravi duhovno-kulturni center za koroške Slovence, veliko jih pride tudi nemško govorečih. 

Dosežki in bibliografija

 

Priznanja in nagrade

Za zasluge za njegovo delo mu je zvezni predsednik dr. Heinz Fischer podelil zlato odličje Republike Avstrije (2012). 

Viri in literatura

Osebni podatki in drugi viri.