Rebernik, Marjan,

arhivar;informatik;knjižničar 

Slika 
25.10.1945, Prevalje, Slovenija ,
Rebernik Marjan, univ. dipl. knjižničar, arhivar, ekspert za informatiko (1945); kot strokovnjak je deloval je kot knjižničar v najpomembnejših knjižnicah Vatikana in Rima; ohranjal slovenski jezik v Rimu in vodil na radiu RAI oddaje v slovenskem jeziku. 

Življenje in delo

Rebernik, Marjan, univ. dipl. knjižničar, arhivar, ekspert za informatiko. *Prevalje, 25. 10. 1945; živi v Rimu. Oče čevljarski mojster Ivan, mati Štefka [Štefanija] roj. Planinšec; brat univ. dipl. bibliotekar, dr. filozofije, direktor kataloga Vatikanske apostolske knjižnice Ivan Rebernik. Poročen je z uradnico Tino [Concetta] roj. Verardi; sin dr. znanosti, prof. na srednji šoli in docent na Filozofski fakulteti Papeške univerze Gregoriane in na Tretji rimski državni univerzi [Terza universitá degli studio di Roma] v Rimu Pavel, hči mag. ekonomije Irene.

Osnovno šolo in nižjo gimnazijo je obiskoval na Prevaljah, končal prva dva letnika Gimnazije na Ravnah in zadnja dva letnika na Klasični gimnaziji v Celju, kjer je maturiral. Opravil je tečaj nemškega jezika na Inštitutu Anderl-Rogge v Gradcu in študiral na Ekonomski fakulteti na Mednarodni univerzi "Pro Deo" v Rimu (1967-1970). Diplomiral je na vatikanski šoli za knjižničarje [Scuola vaticana di biblioteconomia] (1986). Zaposlitve: bil je knjižničar v Centralni knjižnici generalne Kurije jezuitskega reda v Rimu (1967-1970), knjižničar v Centru za marksistične študije na Papeški univerzi Gregoriani (1970-1996), asistent prefekta knjižnice Papeške univerze Gregoriane (1996-1997), asistent arhivarja v arhivu Papeške univerze Gregoriane (1998-2001), vodja tehničke službe za vzdrževanje poslopij Papeške univerze Gregoriane (2001-2005). Deloval je tudi na drugih področjih, bil je sodelavec pri RAI-ju v Rimu za vsakodnevne krajše dvajset minutne oddaje v slovenskem jeziku (1972-1976), poučeval je slovenščino v Sobotni šoli slovenskega jezika za otroke in italijanske partnerje slovensko-italijanskih mešanih družin v prostorih Kolegija Teutonika v Vatikanu (1977-1980). Bil je strokovni sodelavec v knjižnici Rimskega inštituta Görres-janske družbe (Römisches Institut der Görres-Gesellschaft) in Kolegija Teutonika (Collegio Teutonico) v Vatikanu (1976-1992). Od leta 1984 nudi pomoč pri uporabi računalnikov na področju informatike profesorjem in študentom Papeške univerze Gregoriane in na Vzhodnem papeškem inštitutu, v Centru Aletti, pri Skupnosti Loyola, v knjigarni La Sorgente, v slovenskem papeškem kolegiju Slovenikum-u, v Papeškem kolegiju Russicum-u, v generalni hiši redovnic Suore Scolopie, v centru Rinascita cristiana, v CMIS-u in slovenskim študentom v Kolegiju Teutoniku. Od leta 1993 je vodja knjižnice Rimskega inštituta Görres-janske družbe in Kolegija Teutonika v Vatikanu. Kot strokovnjak je nastopil na mednarodnem srečanju arhivarjev v generalni Kuriji jezuitskega reda v Rimu s predavanjem 'Archivio della Pontificia università Gregoriana e il materiale per la storia dell’insegnamento'. Od leta 1960 do sredine 90-tih let je bil aktivni član društva Slovenske rimske skupnosti Anton Martin Slomšek v Rimu.

 

Dosežki in bibliografija

Bibliografia di P. Gustav Weter, S.J. Città del Vaticano, 1986. - Epistolae Kircherianae : index alphabeticus, index geographicus. Rim, 2001. 

Priznanja in nagrade

Najvišje priznanje Slovenske škofovske konference - Odličje sv. Cirila in Metoda ( 2001); je član Bratovščine žalostne Matere Božje na Camposanto Teutonico pri sv. Petru v Rimu (od 1994); je “Magistralni Vitez” viteškega reda Božjega Groba (od 2001) in je član rimske Bratovščine Presvetega imena Marijinega (od 2002); podeljen mu je naziv vitez viteškega reda Božjega groba iz Jeruzalema (2004): "S tem se slovenska država in slovenski narod povezujeta z veliko tradicijo katoliške in krščanske Evrope. Po vseh deželah naše celine ti redovi obstajajo in sedaj jih imamo tudi v Sloveniji." (dr. Franc Rode, kardinal) 

Viri in literatura

Osebni podatki. - Albrecht Weiland: Der Campo Santo Teutonico in Rom und seine Grabdenkmäler. Rom-Freiburg-Wien, 1988. - Ilaria Morali: La salvezza dei non cristiani. Bologna, 1999. - Andrej Saje: Ponos Slovencev v Rimu: odlikovanje škofovske konference uglednemu rojaku. - V: Družina, 2001, št. 19. - Ileana Chinnici - Wiktor Gramatowski: Le carte di Angelo Secchi S.J. (1818-1878) conservate presso la Pontificia Universitá Gregoriana. Un inventario inedito rivisitato. - V: Nuncius: Annali di storia della scienza (Firenze), 2001, št. 16. - Françoise Lesourd: Avertissement. - V: Lev Karsavine: Le poeme de la mort. Lausanne, 2003. - Giacomo Martina: Storia della Compagnia di Gesů in Italia (1814-1983). Brescia, 2003.