Müller, Anton,

 

 
14.01.1842, Glinje pri Borovljah 15.12.1911, Celovec
Műller Anton, župnik, graditelj nove cerkve na Prevaljah (1842–1911); bil zelo napreden in dobrodelen duhovnik, pomagal je s svojimi sredstvi ustanoviti Učiteljski dom; v njegovem času so zgradili novo cerkev Na Fari. 

Življenje in delo

Műller Anton, župnik, graditelj nove cerkve na Prevaljah. *Glinje [pri Borovljah], 14. 1. 1842; †Celovec, 15. 12. 1911; živel je na Prevaljah (18831894) in nato v Celovcu, kjer je pokopan. V mašnika je bil posvečen leta 1866; kaplanoval je najprej v Črni, bil župni provizor v Podkrnosu, na Vratih v Ziljski dolini in glavni mestni kaplan v Celovcu, od koder je prišel za župnika k Devici Mariji na Jezeru [na Prevalje] (1883). Pod njegovim vodstvom je bila sezidana sedanja cerkev. [Leta 1890 so porušili staro cerkev in pričeli z gradnjo nove. Le zvonik in veliki oltar stare cerkve sta še ostala.] Za novo cerkev je iz svojega prispeval veliko vsoto. Leta 1894 je postal stolni kanonik v krškem stolnem kapitlju, pozneje stolni sholaster, stolni kapiteljski oskrbnik in stolni prošt v Celovcu. Bil je doktor teologije, konzistorialni svétnik in predsednik prosinudalne izpraševalne komisije. V družbo ni zahajal in je svoj prosti čas porabil za slovensko in rusko jezikoslovje. V dobrodelne namene je veliko daroval, med drugim za Učiteljski dom, saj je poznal potrebo po slovenskem učiteljskem naraščaju; ostalo imetje je zapustil Marijanišču v Celovcu. 

Dosežki in bibliografija

 

Priznanja in nagrade

Cesar ga je odlikoval z zlatim križcem Franc Jožefovega reda. 

Viri in literatura

†Dr. Anton Müller. – V: Mir [Celovec], 23. 12. 1911. [Objavljeno tudi v: Bodi pozdravljena, Devica Marija … Ob stoletnici nove cerkve na Fari. 1890–1990. Prevalje, 1990]. – Stephan Singer: Kultur-und Kirchengeschichte des Jauntales. IV. Band. Dekanat Bleiburg. Klagenfurt-Celovec, 1983. - Tone Sušnik: Življenje in delo doktorja Franca Sušnika, 1994. [Poglavje: Literarna tradicija v okolju Fare Device Marije na Jezeru].