Močilnik, Peter,

čebelar;družbenopolitični delavec 

Slika 
28.06.1939, Lokovica pri Prevaljah, Slovenija 22.09.2005, Slovenj Gradec
Močilnik Peter, družbeni delavec; bil je družbeno aktiven, sodeloval pri pevskem zboru Vres in s svojo strokovnostjo pripomogel k razvoju čebelartva na Prevaljah. 

Življenje in delo

Močilnik Peter, družbeni delavec. *Lokovica [pri Prevaljah], 28. 6. 1939; živi na Prevaljah. Oče Matija, p. d. Škof, mati Štefanija roj. Kugovnik; bratje kmet Rok [naslednik na Škofovi kmetiji], mehanik Matija, gimnazijski maturant Alojz, ključavničar Franc, sestre Mojca por. Orešnik, Ana por. Tominc, Štefka por. Skuk. Poročen je z učiteljico in družbeno delavko Marjano roj. Volentar [bila je petindvajset let aktivna članica TVD Partizan Prevalje in dva mandata članica odbora DPM občin Prevalje in Ravne na Koroškem; prejela je priznanja za delo na področju športa in za delo z mladimi]; sinova Mitja in univ. dipl. inženir gradbeništva in učitelj strokovno-tehničnih predmetov Borut.

Osnovno šolo je obiskoval na Holmcu in končal kmetijsko šolo v Poljčah in ob delu srednjo ekonomsko šolo. Zaposlen je bil v Komunalnem podjetju Prevalje, bil šofer pri Ljubljana transportu, šofer pri Stavbeniku, skladiščnik in nazadnje do upokojitve ekonomist na Skupnih službah Kograd v Dravogradu, na avtomatski obdelavi podatkov (1975–1993). Sodeloval je pri gledališki skupini Prevalje-Mežica [Deseti brat], bil petnajst let član moškega pevskega zbora Vres in štiri leta tajnik KD Vres. V Čebelarskem društvu na Prevaljah deluje od leta 1982 in je bil poverjenik za območje Holmca, Dolge Brde in Poljane. Vsa leta je član upravnega odbora, v društvu je bil gospodar, namestnik predsednika in od leta 2000 je predsednik. Skupaj s štirimi člani društva (Marjeta Sušnik, Rudi Vogel, Štefan Veber, Danilo Paradiž) je v letu 2004 pridobil nacionalno poklicno kvalifikacijo, naziv čebelar/-ka (NPK). Ob 90-letnici Čebelarskega društva Prevalje je bil predsednik uredniškega odbora jubilejne publikacije. Deloval je tudi na družbenopolitičnem področju, bil predsednik SZDL (KS Trg) in član sveta KS Prevalje ter v delovni organizaciji Kograd Dravograd predsednik sindikata, predsednik ZKS in predsednik delavskega sveta.

 

Dosežki in bibliografija

Čebelarsko društvo Prevalje. – Posebej zaslužni člani ČD Prevalje. - V: Čebelarsko društvo Prevalje - 90 let, 2004.  Praznik Čebelarskega društva Prevalje. – V: Prevaljske novice, 2004/2005, št. 6. 

Priznanja in nagrade

Bronasta in srebrna Gallusova značka (1976); bronasti, srebrni in zlati Vorančev spominek (1978, 1979, 1984); bronasta in srebrna Vresova plaketa za deset- in petnajstletno sodelovanje v zboru Vres (1976); z ukazom predsedstva SFRJ je bil odlikovan za zasluge in uspehe pri delu, pomembnem za napredek države, z redom dela s srebrnim vencem (1987); odlikovanje z redom Antona Janše III. in II. stopnje (1989, 1994); faksimile Prežihovih Solzic v zahvalo za delo v Delavskem svetu Kograd Dravograd. 

Viri in literatura

Marija Suhodolčan Dolenc @ Margareta Jukič: Biografski lesksikon občine Prevalje, Prevalje 2005.