Mencin, Rudolf,

pedagoški delavec;publicist;šolski nadzornik 

Slika 
17.04.1979, Libeliče, Slovenija 16.08.1968, Ljubljana
Mencin Rudolf, nadučitelj, šolski nadzornik in publicist (1879–1968); Mencinova poglavitna skrb je bila usmerjena v razvoj šolstva na Koroškem in o tem je napisal več razprav in za svoje ideje pridobil krog odličnih šolnikov Mežiške doline: Karla Doberška, Pavla Koširja in Vinka Möderndorferja. 

Življenje in delo

Mencin Rudolf, nadučitelj, šolski nadzornik in publicist. *Libeliče, 17. 4. 1879; †Ljubljana, 26. 8. 1968; živel je na Prevaljah (19201926) in v Ljubljani, kjer je pokopan. Osnovno šolo je obiskoval v Libeličah, kjer je bil njegov oče šolski upravitelj. Šolanje je nadaljeval na celovškem učiteljišču in maturiral leta 1899.

Služboval je v Škocijanu v Podjuni (do 1903), v Šentilju pod Turjakom in v Št. Petru pri Mariboru (1905–1918). Bil je koroški borec in član razmejitvene komisije in bil zaslužen, da so Libeliče pripadle Jugoslaviji. Leta 1918 je bil poslan za prosvetnega inšpektorja na Koroško. Prevzel je organizacijo šol v celovškem okraju s sedežem v Borovljah. Leta 1919 se je umaknil v Velikovec, kjer je deloval s Pavlom Koširjem in organiziral slovensko šolstvo. Po plebiscitu leta 1920 je moral oditi in prevzel je mesto prosvetnega referenta na okrajnem glavarstvu na Prevaljah. Učitelji Mežiške doline so na njegovo pobudo leta 1924 sprejeli deklaracijo, pravzaprav zasnutek neodvisne strokovne organizacije, ki naj bi združevala vse učiteljstvo, ne glede na politično prepričanje. Krog odličnih šolnikov Mežiške doline [Karel Doberšek, Pavel Košir, Vinko Möderndorfer] je Mencin razgibal s svojim ideološkim prepričanjem, političnim, družbenim, pedagoškim in tudi publicističnim delom. Zaradi zdravstvenih razlogov je leta 1926 odšel v pokoj in se preselil v Ljubljano. Mencinova poglavitna skrb je bila usmerjena v razvoj šolstva na Koroškem in o tem je napisal več razprav. Objavljal je v Sodobni pedagogiki, Popotniku, Pedagoškem zborniku in v nemških strokovnih revijah.

 

Dosežki in bibliografija

 

Priznanja in nagrade

 

Viri in literatura

Julij Felaher: Eden tistih, ki se borijo za pravice koroških Slovencev. – V: Prosvetni delavec, 1959, št. 9. – Julij Felaher: Rudolf Mencin. – V: Slovenski vestnik, 1959, št. 17. – Rudolf Mencin: Kaj je narod. – V: Sodobnost, 1964, št. 3. – Avgust Reisman: Rudolf Mencin. – V: Večer, 1965, št. 55. – France Ostanek: Rudolf Mencin. – V: Sodobna pedagogika, 1968, št. 9–10. – V. Čopič: Rudolf Mencin. – V: Prosvetni delavec, 1968, št. 14. – Avgust Reisman: Rudolf Mencin. – V: Večer, 1968, št. 207. – Lojze Ude: Rudolf Mencin. – V: Naši razgledi, 1968, št. 18. – Janko Černut: Rudolf Mencin. – V: Koroški koledar, 1971. – France Brenk: Poslednje ustoličenje koroških vojvod ali spomini na mladostna popotovanja po Koroški. – V: Koroški fužinar, 1983, št. 3. – Rudolf Mencin, učitelj. Korošec za dobro rojakov. – V: Slavica Pavlič: Sto znamenitih osebnosti v šolstvu na Slovenskem, 2000.