Marin, Avgusta,

 gostinka;trgovka

Slika 
19.03.1909, Kotlje, Slovenija 05.05.1997, Šentanel
Marin Avgusta, p. d. Rifl, trgovka in gostilničarka v Šentanelu (1909–1997); med vojno je pomagala partizanom; po vojni je s pomočjo kmetov razvijala Šentanel v turistično vas. 

Življenje in delo

Marin Avgusta, p. d. Rifl, trgovka in gostilničarka v Šentanelu. *Kotlje, 19. 3. 1909; † Šentanel, 5. 5. 1997; živela je v Šentanelu, kjer je pokopana. Oče kmet Karel Kolar, p. d. Konečnik, mati Marija roj. Petrič; bratje Jože, Karli, dr. veterinarske medicine Alojz in sestra Marija por. Harum. Poročena je bila z gostilničarjem, trgovcem in poštarjem Ferdinandom [tudi Nanti, v izgnanstvu med drugo svetovno vojno je bil žrtev bombardiranja]; sin gostilničar Avgust Kolar, hčerke Minka por. Kert, Slavka por. Jurač, Tončka por. Polak, Ivica Kolar por. Perovnik, Dragica Kolar por. Kralj.

Osnovno šolo je obiskovala v Kotljah in v Guštanju [Ravne na Koroškem] ter se izučila za trgovko pri bratu Jožetu v Kotljah. Izučila se je tudi za kuharico v Mariboru v hotelu Orel in za krojačico v Valjevu. Služila je kot hišna gospodinja pri zdravniški družini v Rogaški Slatini in bila nato samostojna trgovka v Šentanelu (od 1933). V času druge svetovne vojne se je trgovini ilegalno reklo "Pri cigaretu". Pomagala je partizanom s hrano in pošto, zaradi tega so odpeljali moža v taborišče Augsburg, kjer ga je ubila bomba. [Rada je pripovedovala o dogodku, kako je med vojno prišla v hišo četa Nemcev ravno takrat, ko sta se pri njih skrivala dva partizana in eden od njiju je bil močno prehlajen in sililo ga je na kašelj. Dva dni sta se morala skrivati na gumnu, ob oknu sosedove hiše pa se je motovilil sosed Brusník in nenehno kašljal, da je preglasil kašelj bolnega partizana]. Po vojni je s svojo izjemno energijo in materinsko skrbjo sklicala kmete, jih prepričala, da je sodobnejša cesta v Šentanel potrebna in naj darujejo les. Bila je pobudnica in gonilna sila za napeljavo telefona v Šentanel, sploh je bila njena gostilna kraj vaških modrovanj, predvsem po nedeljski maši. Pri Riflu je dvorana za uprizarjanje iger in za razne druge prireditve v Šentanelu.

 

Dosežki in bibliografija

 

Priznanja in nagrade

Domicil aktivistov OF 41–45 dravograjskega okrožja; red zasluge za narod s srebrno zvezdo predsednika Republike Jugoslavije za zasluge in dosežen uspeh pri delu, ki ima trajen pomen za svobodno izgradnjo države (1973). 

Viri in literatura

Podatki hčerke Minke in Slavke ter sina Avgusta.