Plejnšek, Emil ,

družbenopolitični delavec 

Slika 
11.05.1914, Stražišče pri Prevaljah, Slovenija 13. 01. 2011, Slovenj Gradec
Bil je eden najaktivnejših članov in odbornikov Planinskega društva Prevalje in prizadeven graditelj prizidka planinskega doma na Uršlji gori. 

Življenje in delo

Poročen je bil s šiviljo Julko roj. Habe; hči prof. slovenskega jezika Maja por. Senica. Po osnovni šoli v Guštanju [Ravne na Koroškem] je končal meščansko šolo z malo maturo v Mežici (1926–1930).

Pet let je bil zaposlen pri lesnih trgovcih [Anton Čepin, Avgust Cehner], nato pa pri železnici (1940–1979). Že pred drugo svetovno vojno je postal član Planinskega društva Prevalje (od 1936). Med vojno je bil premeščen na avstrijsko Štajersko (1942–1945). Po vojni je bil tajnik Planinskega društva Prevalje (1946–1988) in eden od zaslužnejših članov in odbornikov. Šestinštirideset let je pobiral članarino in dvanajst let ob koncu tedna pozimi dežural v planinskem domu na Uršlji gori. Veliko svojega dela in truda je vložil v gradnjo prizidka doma na Uršlji gori (1984), pomagal pa je tudi pri gradnji požganega doma po drugi svetovni vojni (1948). Bil je človek predan naravi, užival je v tišini in med redkimi, ki so se kljub svojim letom vozili s kolesom; bil je čvrsta koroška grča.

 

Dosežki in bibliografija

Delo alpinističnega odseka pred vojno. – Delo planinskega društva na Prevaljah. [Soavtor Franc Telcer]. – V: Telesna vzgoja treh dolin, Mislinjske, Mežiške in Dravske doline. 1957. 

Priznanja in nagrade

Srebrno priznanje Zveze telesnokulturnih organizacij in zlato priznanje za zasluge pri razvoju telesne kulture v Občini Ravne na Koroškem; priznanje in zahvala Športne zveze Ravne na Koroškem za dolgo in prizadevno delo pri športu v Mežiški dolini; orden dela s srebrnim vencem in Titov srebrnik, bronasti znak OF; srebrni in zlati častni znak Planinskog saveza Jugoslavije; spominska plaketa ob 60-letnem življenjskem jubileju; bronasti, srebrni in zlati častni znak Planinske zveze Slovenije; svečana listina, najvišje priznanje Planinske zveze Slovenije za izredni prispevek k razvoju planinske dejavnosti in za življenjsko delo (2002). 

Viri in literatura

Osebni podatki in drugi viri. – Andreja Čibron: Emil Plejnšek. – V: 65 let Planinskega društva Prevalje, 1984. – Ivan Sivec: Če si vsaj malo nor, prideš gor. – V: Delo, 1992, št. 131. – Franc Kešpret: Čvrsta koroška grča. – V: Večer, 1994, št. 113. – Franc Kešpret: Ob 80-letnici Emila Plejnška. – V: Planinski vestnik, 1994, št. 7–8. – Emilu ob 80-letnici. – V: Koroški fužinar, 1994, št. 1. – Franjo Hovnik: Pogled na svet je z gora najlepši. Emil Plejnšek praznuje 85 pomladi in 70 let gorohodništva. – V: Prepih, 1999, št. 1. – Andreja Čibron-Kodrin: Emil Plejnšek – 90 let. – V: Prevaljske novice, 2004/2005, št. 6. – Marija Suhodolčan Dolenc @ Margareta Jukič:  Biografski leksikon občine Prevalje, Prevalje 2005.