Kumer, Mirko,

družbenopolitični delavec;kronist;lesarski tehnik 

 
23.01.1917, Prevalje, Slovenija 23.09.2010, Prevalje

Kumer, Friderik [tudi Mirko], družbeni delavec, komercialist in kronist (1917–2010); razvijal je lesno industrijo na Koroškem, bil družbeno aktiven posebej na lovskem področju. 

 

Življenje in delo

Kumer, Friderik [tudi Mirko],je živel na Prevaljah. Oče Jožef, mati Uršula roj. Rožen; sestra Marija por. Starček. Poročen je bil s Štefanijo roj. Stermec; sin Niko.

Po petih razredih osnovne šole na Prevaljah je po štirih letih meščanske šole v Mežici opravil malo maturo. Štirideset let je bil zaposlen v lesni industriji. Služboval je na Parni žagi Korotan Prevalje, v Tovarni pohištva Lip Slovenj Gradec, obrat Prevalje, Zadrugi Prevalje, na Okrajni zadružni zvezi Dravograd in bil poverjenik za lesno industrijo okraja Slovenj Gradec. Od leta 1942 do konca vojne je ilegalno sodeloval z NOB. V času službe je deloval v raznih gospodarskih komisijah kraja, okraja in okrožja in bil večkrat porotnik na sodišču v Slovenj Gradcu. Nad štirideset let je deloval v Lovskem društvu Jamnica, bil dolgoletni tajnik, gospodar in član raznih lovskih odborov v Lovski zvezi Slovenije. Z izredno natančnostjo je zapisoval dogodke prevaljske zgodovine in ohranil zgodovinski spomin.

 

Dosežki in bibliografija

Stalež gamsov na področju Uršlje gore. – V: Lovec, 1970, št. 2. – Lovsko gospodarska evidenca. – V: Lovec, 1970, št. 7. – Prirast in odstrel gamsov. – V: Lovec, 1971, št. 9 in 10. – Srednjeročni lovsko-gospodarski načrt. – V: Lovec, 1979, št. 6. – Birokracija ali … – V: Lovec, 1980, št. 10. – Divjad in lovci. – V: Koroški fužinar, 1980, št. 4. – Lisice in steklina. – V: Koroški fužinar, 1989, št. 1. – Kres na Uršlji gori. – V: Koroški fužinar, 1989, št. 1. – Divjad in lovci. – V: Viharnik, 1994, št. 5. – Zbor lovcev mežiškega lovsko gojitvenega bazena. – V: Lovec, 1995, št. 7 in 8. – Mežiški gojitveni bazen. – V: Lovec, 1997, št. 4. – Vzpon in padec Korotana. – V: Viharnik, 1998, št. 4, 5, 6 in 7. – Spomini na drvarjenje in gozd. – V: Viharnik, 1998, št. 8, 9, 10 in 1999 št. 1 in 2. – Brusnice. – V: Viharnik, 1999, št. 7 in 8. – Drvar Čiča. – V: Viharnik, 1999, št. 11. – Divji petelin. – V: Viharnik, 2000, št. 1. – Sodelovanje lovcev Koroške. – V: Viharnik, 2000, št. 8. – Kraj Kot in Ravnjakovi. – V: Viharnik, 2001, št. 8-9 in 10. – Lesna trgovina zadrug v povojnih letih. – V: Viharnik, 2001, št. 1, 2 in 3. – Ocvirkovi. – V: Viharnik, 2004, št. 8-9. - . Piše dragoceno rokopisno kroniko o svojem kraju: Stare Prevalje 1919–1940 (leva stran Meže) in kroniko lovstva občine Prevalje. – Divji petelin. – V: Viharnik, januar 2000, št. 1, str. 20–21. Ilust. – Dobrnik - Kordež. – V: Viharnik, november 2003, št. 11, str. 12–15. Ilustr. 

Priznanja in nagrade

Red dela s srebrnim vencem SFRJ (1972); Lovska zveza Slovenije ga je odlikovala z najvišjimi lovskimi odlikovanji III., II. in I. reda. 

Viri in literatura

Osebni podatki in drugi viri.