Pilat , Jakob ,

duhovnik 

 
22.07.1614, Vrhpolje pri Vipavi, Slovenija 02.02.1699, Limbuš

Z bratom Gašparjem sta bila ustanovitelja prvega štipendijskega sklada na Slovenskem (1700). 

Življenje in delo

Brat ustanovitelj dobrodelnih ustanov, SS. Theologiae Baccalaureus formatus Archidiaconatus Vallis Junoniae Vicarius Generalis, župnik in generalni vikar Gašpar Pilat.

Od 1646 do smrti je bil župnik v Limbušu. Volil (daroval) je 800 goldinarjev za tri dijaške ustanove. Izvršitelj oporoke je bil njegov brat Gašpar. Nagrobni spomenik Jakoba Pilata je v limbuški cerkvi.

 

 

 

Dosežki in bibliografija

 

Priznanja in nagrade

 

Viri in literatura

Slovenski biografski leksikon. – Dr. Franc Kotnik: Brata Gašpar in Jakob Pilat – dobrotnika našega dijaštva. – V: Čas, 1924. – Marija Suhodolčan Dolenc @ Margareta Jukič: Biografski leksikon občine Prevalje, Prevalje 2005.