Kesnar, Anton,

duhovnik 

Slika 
17.01.1844, Kotmara vas, Avstrija 03.03.1911, Prevalje
Kesnar, Anton, župnik, konzistorialni svetnik, dobrotnik (1844–1911); pri Devici Mariji na Jezeru na Fari je dal je postaviti tri oltarje, sezidati župnišče in širil cerkveno posest. Vpeljal je tri cerkvene bratovščine: Bratovščino sv. Cirila in Metoda, Bratovščino Najsvetejše sv. trojice, Bratovščino rožnega venca. 

Življenje in delo

Pri Devici Mariji na Jezeru na Fari je bil župnik od leta 1905 do svoje smrti leta 1911. Dal je postaviti tri oltarje, sezidati župnišče, za cerkev je kupil cerkovnikovo kmetijo in vpeljal je tri cerkvene bratovščine [Bratovščina sv. Cirila in Metoda, Bratovščina Najsvetejše sv. trojice, Bratovščina rožnega venca]. Bil je dobrotnik, "svet duhovnik, dober ko oče in mati – na njegovem grobu še zdaj postoji marsikdo, ki nosi podobo dobrega pastirja prevaljške fare v hvaležnem srcu." (Dr. Franc Sušnik). Slovel je kot dober pridigar in katehet v krški škofiji. Na nagrobni plošči, vzidani na prevaljski cerkvi, je napis: "Tukaj počiva pastir, najblažjega srca nositelj, / ki ljubil je ovce srčno, / da smrt mu zaprla oko, / ne zase, za druge živel, za duše samo gorel, / naj bode mu Večni bogat in dobroten plačitelj!" 

Dosežki in bibliografija

 

Priznanja in nagrade

 

Viri in literatura

Anton Kesnar. [Nekrolog].  V: Mir, 11. 3. 1911.  Prevalje vabijo na dve novi maši, 5. 7. 1970 in 12. 7. 1970.  Stephan Singer: Kultur-und Kirchengeschichte des Jauntales. IV. Band. Dekanat Bleiburg. Klagenfurt-Celovec, 1983. - Tone Sušnik: Paberkovanje o Fari ob stoletnici cerkve. 18901990. Iz zgodovine Fare in cerkve.  Bodi pozdravljena Devica Marija … Ob stoletnici nove cerkve na Fari. 1890–1990. Prevalje, 1990. – Karla Oder: Občina Ravne na Koroškem. Etnološka topografija slovenskega etičnega ozemlja – 20. stoletje, 1982.  Tone Sušnik: Življenje in delo doktorja Franca Sušnika, 1994. [Poglavje: Literarna tradicija v okolju Fare Device Marije na Jezeru].