Kališnik, Justina ,

kulturna ustvarjalka 

Slika 
13.09.1907, Prevalje, Slovenija 06.07.2002, Prevalje

Kališnik, Justina, strokovna učiteljica ročnega dela in ljubiteljska igralka (1907–2002); že v mladosti je pokazala izredno nadarjenost za dramsko igro, vključila se je v gledališko življenje Katoliškega prosvetnega društva na Prevaljah, deset let (1931–1941) je vodila tečaj filé mreženja na Prevaljah.

  

 

Življenje in delo

Kališnik, Justina, (tudi Justa) je živela na Prevaljah, kjer je pokopana. Oče Štefan Sušnik, mati Jožefa [Pepa] roj. Dobróvnik; brat profesor, kulturno-prosvetni delavec in literarni zgodovinar dr. Franc Sušnik, sestre voditeljica filé tečajev Marija [Micka] por. Lodrant, Terezija por. Ivartnik, voditeljica filé tečajev Pavla por. Filip in Pepka por. Pogorevčnik. Poročena je bila z mesarjem Antonom Kališnikom; hči prof. mag., višja predavateljica na Akademiji za glasbo v Ljubljani Hedvika por. Vospernik.

Osnovno šolo je obiskovala na Prevaljah. Že zgodaj je pokazala nadarjenost za odrsko igro, že kot trinajstletnica je nastopila v igri Tri sirote, ki jo je organiziralo učiteljstvo pri Ahacu (1920), med pobudniki je bil brat študent Franci [dr. Franc Sušnik]. Kmalu se je vključila v gledališko življenje Katoliškega prosvetnega društva na Prevaljah, kjer je odigrala mnogo glavnih vlog. Osrednji državni zavod za žensko domačo obrt iz Ljubljane je po posredovanju brata, ki je takrat študiral v Ljubljani [dr. Franc Sušnik je imel pet sester], leta 1921 organiziral filé tečaje na Prevaljah. V Ljubljani se je za vodenje tečaja najprej usposobila starejša sestra Micka in leta 1930 Justa, ki je po celoletnem usposabljanju vodila filé-tečaj v Trbovljah (1930–1931). Z dekretom Dravske banovine je deset let (1931–1941) vodila tečaj na Prevaljah, skupaj s sestro Pavlo pa v letih od 1931 do 1934. [V tečaju so se v zavodu v Ljubljani poleg znanja ročnih spretnosti, različnega vezenja, filé mreženja in tehnike tkanja učili še "vodenja knjig", nekakšna poslovna znanja]. Po drugi svetovni vojni je nekaj let [do ukinitve učnega predmeta] učila ročno delo v prevaljski osnovni šoli (1945–1950). Središče kulturnega delovanja Katoliškega prosvetnega društva je bilo na Fari, društvena dvorana, kjer so uprizarjali igre, je bila najprej pri Šteklu in nato pri Krištanu. Režija je bila v rokah kaplanov, kostume so pripravljali igralci sami. Ker je bil brat dr. Franc Sušnik gledališki kritik v mariborskem gledališču, so si kostume za nekatere igre izposodili tam. V obdobju od 1920 do 1941 je bilo društvo najbolj dejavno in uprizorilo vrsto iger.

 

Dosežki in bibliografija

Uprizoritve, v katerih je sodelovala: Sirota Jerica, Ciganski otrok, Mlada Breda, Dekle z biseri, E. Kristan: Zvestoba, J. Jurčič: Deseti brat, J. Špicar: Miklova Zala, Quo vadis, E. Gangl: Sin, I. Cankar: Hlapec Jernej in njegova pravica, J. Lavtižar: Darinka, M. Maeterlinck: Stilmondski župan, K. Zakrajšek: Pri kapelici, F. Grillparzer: Prababica, J. Štoka: Trije tički, Cvrček za pečjo, Jurček in Bob iz Kranja, H. v. Hofmannsthal: Slehernik, Za čast in kri, Gamberska kronika, Po desetih letih, J. Vamberger: Vrnitev, J. Stukelj: Najdena hči, L'Avare-Moliere: Skopuh, Kaznovana radovednost, A. Leskovec: Dva bregova; Moliere: Scapinove zvijače, Tam daleč za morjem, Jurčki pri japonski cesarici, Grunt, Poročnik v omari, Podrti križ, Revček Andrejček, Moč uniforme, Črna žena [naslovno vlogo je odigrala Anica Meisterl]. Na sejmišču pred cerkvijo so uprizorili igro Mutec Osojski. [Pred prvo svetovno vojno je Slovensko katoliško prosvetno društvo na Prevaljah uprizorilo igre: F. Saleški Finžgar: Divji lovec (1911), prevaljski in guštanjski igralci so v plebiscitnem času z njo gostovali po vaseh na avstrijskem Koroškem), Posestrimi, Na Betlehemskih poljanah (režiral Lavoslav Abraham), Nemški ne znajo, Ne kliči vraga, Dve materi …]. Med leti 19461948 je v igralski skupini, ki je delovala na Prevaljah, Justa Kališnik odlično odigrala naslovno vlogo v Nušićevi komediji Gospa ministrica, s katero so gostovali v Mariboru, kar je bil za tisti čas velik dogodek [Seznam iger, ki jih je uprizorilo Katoliško prosvetno društvo, ni popoln.] 

Priznanja in nagrade


 

Viri in literatura

Podatki hčerke Hedvike in drugi viri. – Marija Suhodolčan Dolenc @ Margareta Jukič: Biografski leksikon občine Prevalje, Prevalje 2005.