Jordanić, Nikola, magister farmacije

družbenopolitični delavec;farmacevt;filatelist;športni delavec 

Slika 
16.02.1888, Bjelovar, Hrvaška 22.03.1964, Prevalje
Jordanić, Nikola, magister farmacije, družbeni delavec (1888–1964); leta 1926 je odprl prvo Lekarno pri sv. Mariji Mr. Jordanić Prevalje, bil je znan filatelist z bogato zbirko znamk. 

Življenje in delo

Jordanić, Nikola, je živel na Prevaljah (od 1926), kjer je pokopan. Poročen je bil z Leopoldino roj. Mandl; hči strokovna delavka Nada por. Pestevšek je v lekarni pomagala očetu in kasneje možu, mag. farmacije Marjanu Pestevšku (*Celje, 1921, † Maribor, 2001), ki je bil upravnik lekarne (1949–1983), predsednik Smučarskega kluba na Prevaljah in organizator Pavlovega smuka pri Ravnjaku v Kotu nad Prevaljami.

Po osnovni šoli in Gimnaziji v Bjelovaru je študiral farmacijo na Dunaju, kjer je spoznal ženo iz premožne družine. V Zagrebu je na Fakulteti za farmacijo opravil tirocinij (1908) in diplomo (1910). Služboval je v Osijeku (1905–1908), v Ivanić gradu (1910–1911), v Mariboru (1912–1914), nato v vojaški lekarni v Zagrebu (1914–1918) in ponovno v Mariboru v Lekarni pri angelu varuhu [last Mr. A. Siraka]. Sprejel je koncesijo na Prevaljah, kjer je leta 1926 odprl lekarno, ki jo je imenoval Lekarna pri sv. Mariji Mr. Jordanić, Prevalje. Z ženo sta kupila staro stavbo, kjer je bil prej čevljar [danes Elektropodjetje Tratnik] in jo preuredila v apoteko. Vse do leta 1949, ko so lekarno podržavili, je delal sam za vso Mežiško dolino, v pomoč so mu bili le praktikanti. V lekarni so vsa zdravila izdelovali sami, z njimi so oskrbovali prebivalstvo Mežiške doline. Ohranjeni so trije Jordanićevi zvezki [z njegovim rokopisom] z recepti za izdelovanje magistralnih zdravil za humane namene, veterinarske namene, za mešanje zdravilnih čajnih mešanic, izdelovanje parfumov, kozmetičnih krem in napitkov. Ohranjena je tudi prva originalna Farmakopeja Jugoslavije. Jordanić je bil tudi znan filatelist z bogato zbirko znamk. [Pohištvo (officina), ki ga je za njegovo lekarno izdelal prevaljski mizarski mojster Alojz Murko, se je razprodalo in uničilo]. Med drugo svetovno vojno je dajal zdravila in sanitetni material aktivistom OF. Po osvoboditvi je bila lekarna "prevzeta" za nekaj mesecev v začasno upravo in zaščito. Lastnik lekarne je bil do leta 1949, po nacionalizaciji lekarne je bil samo honorarni sodelavec. Deloval je v Prostovoljnem gasilskem društvu Prevalje, bil je tudi lovec in lovski zakupnik lovišča, sodeloval je v krajevnem odboru OF kot referent za Rdeči križ.

 

Dosežki in bibliografija

 

Priznanja in nagrade

 

Viri in literatura

Štefan Predin: Iz zgodovine lekarne na Prevaljah. – V: Almanah Koroške lekarne. Uredil mag. pharm. Štefan Predin. 1997. – Podatki njegovega sodelavca Đemala Šumaha. – Meta Kolar: Ob petdesetletnici lekarne na Prevaljah. – V: Koroški fužinar, 1977, št. 2.Marija Suhodolčan Dolenc @ Margareta Jukič: Biografski leksikon občine Prevalje, Prevalje 2005.