Jurač, Jože,

črkostavec;literat;publicist;tiskar 

Slika 
09.11.1908, Weiz, Avstrija 20.01.1994, Ljubljana

Jurač, Jože, publicist, tiskar, sindikalni delavec (1908–1994); ko se je v plebiscitnem času morala Mohorjeva družba s tiskarno iz Celovca umakniti na Prevalje (1919), se je zaposlil v Mohorjevi tiskarni in šel z njo po preselitvi Mohorjeve v Celje (1927), saj je bil zelo dober tiskar, bil je prvi tajnik glavnega odbora Zveze sindikatov Slovenije, urednik in direktor Uradnega lista SR Slovenije (do leta 1972) in po upokojitvi urednik Vzajemnosti. 

 

Življenje in delo

Živel je na Prevaljah (do 1927) in v Ljubljani, kjer je pokopan. Oče mehanik Jožef, mati šivilja Marija roj. Wetschko. Poročen je bil z Angelo roj. Ulaga; hčerke grafičarka Majda por. Kastelic, industrijska oblikovalka Tatjana por. Pöschl in grafičarka Meta.

Osnovno šolo je obiskoval na Prevaljah. Imel se je za "Lešanarja", saj je mladost preživel na Lešah; njegov ded Johan je prišel z mislinjske strani delat v premogovnik na Lešah. Ko se je v plebiscitnem času morala Mohorjeva družba s tiskarno iz Celovca umakniti na Prevalje (1919), se je zaposlil v Mohorjevi tiskarni in šel z njo po preselitvi Mohorjeve v Celje (1927) in se tam izučil za črkostavca in tiskarskega strojnika (1932). Poslali so ga na izpopolnjevanje v tiskarsko šolo v Leipzig, saj se je izkazal kot odličen mlad tiskar. Napredoval ni samo na strokovnem področju, ampak je kmalu postal vodilni sindikalni delavec v grafični organizaciji. V Celju je leta 1928 postal tajnik Jugoslovanske strokovne zveze. Maja 1941 je bil med ustanovitelji Pokrajinskega odbora OF za Štajersko, junija so ga aretirali in izgnali v Srbijo (1941–1945). Po vrnitvi v Slovenijo (1945) je bil med drugim prvi tajnik glavnega odbora Zveze sindikatov Slovenije (1945–1958) in urednik in direktor Uradnega lista SR Slovenije (do leta 1972). Bil je dejaven na sindikalnem področju, tri leta je bil na Centralnem svetu sindikatov Jugoslavije v Beogradu (1947–1950) ter predsednik in član predsedstva Republiškega odbora sindikatov grafičnih delavcev Slovenije (do 1985). Delo je opravljal volontersko in izredno uspešno. "Jože Jurač je bil most med bogato tradicijo grafičnega gibanja iz preteklosti v sedanjost in prihodnost. Vonj tiskarskih barv ga je popolnoma prevzel in tiskarstvu je ostal zvest vse do zadnjih dni." (Dušan Rebolj). Po upokojitvi je bil tajnik Zveze društev upokojencev Slovenije in urednik Vzajemnosti, glasila upokojencev Slovenije. Bil je organizator in pobudnik raznih proslav ob obletnicah grafičarjev Slovenije, pobudnik postavitve spominske plošče prvemu predsedniku grafične organizacije Antonu Kleinu, padlim partizanom in talcem grafičarjem ter prenovitve nagrobnika tiskarju Jožefu Blasniku. Kot odličen govornik je nastopal na raznih taborih, zborovanjih, nastopal kot igralec na odru, režiral igre in pel v pevskem zboru. Pisal je pesmi, črtice, novele, povesti in igre ter prispeval številne članke v delavska in grafična glasila.

 

Dosežki in bibliografija

Kraj umira. 1936. [Povest o propadanju leškega premogovnika; uvod je napisal Edvard Kocbek]. – Majhne razsežnosti. 1973. [Spremna beseda dr. Franca Sušnika]. – Porumeneli listi. 1981. – Igri: Morska zvezda. – Beseda o materinem trpljenju. – V: Ljudski oder. – Radijski igri na Radiu Ljubljana: Preljuba prevaljška družina (1940) in Zimske starosvetnosti (1951). – Žalostna pomlad. – Pomlad prihaja. – Utrujen čas. – V: Mladika, 1931. – Miklavževa povodenj. – V: Mladika, 1936. – Listek v trafiki. – V: Dejanje, 1938. – Izgnali so nas. – V: Slovenski poročevalec, 1954, št. 219. – Ob Perovčevi kapeli. – V: Koroški fužinar, 1959, št. 4–9. – Črke na ceklasti cesti (iz zgodovine Mohorjeve družbe na Prevaljah 1919–1927). – V: Koroški fužinar, 1969, št. 3. [Objavljeno tudi v: Bodi pozdravljena, Devica Marija … Ob stoletnici nove cerkve na Fari. 1890–1990. Prevalje, 1990. in v: Jože Jurač: Porumeneli listi, 1981.]. – "Umetnost mora biti iz naroda zajeta." (O Franju Golobu). – V: Koroški fužinar, 1974, št. 1. – Dogodki izpred štirideset let [na Lešah]. – V: Koroški fužinar, 1976, št. 1. – Črkostavec – in memoriam. – V: Obzornik, 1980, št. 9. – Spomini, stari pol stoletja in več. – V: Koroški fužinar, 1981, št. 3. – Ksaver Meško – koroški martrnik v prvi in drugi svetovni vojni. – V: Obzornik, 1984, št. 7–8. – Preklic. – V: Koroški fužinar, 1987, št. 4. – Spomini na davne dni. Zlata poroka Ignaca in Julijane Doberšek 1931 pri Pristovu na Lešah. – V: Koroški fužinar, 1988, št. 1. – Jugoslovanska strokovna zveza v Celju in širši okolici. – V: Borec, 1990, št. 3–4. – Strokovna dela: Dvajset let republiškega Uradnega lista. 1964. – Strokovno izobraževanje grafičarjev na Slovenskem. 1974. – Vonj tiskarskih barv. V počastitev stošestdesetletnice Blaznikove tiskarne. 1989. – Oris grafične organizacije skozi desetletja. 1996. – Bil je urednik več publikacij. 

Priznanja in nagrade

Orden zasluga za narod sa srebrnim zracima; orden bratstva i jedinstva sa zlatim vencem; zlati znak sindikatov Slovenije; plaketa sindikata radnika industrije i rudarstva Jugoslavije (1919–1969); priznanja, plakete in značke Zveze društev upokojencev Slovenije; sprejem plakete pri predsedniku maršalu Titu kot predstavnik sindikata grafičarjev Jugoslavije (1953). 

Viri in literatura

Podatki hčerk Majde, Tatjane, Mete in drugi viri. – Enciklopedija Slovenije. – Podatki Toneta Sušnika. – Marjan Kolar: Jože Jurač, Majhne razsežnosti. – V: Koroški fužinar, 1973, št. 4. – Dušan Rebolj: Jožetu Juraču v spomin. – V: Oris grafične organizacije skozi desetletja, 1994. –        Marija Suhodolčan Dolenc @ Margareta Jukič: Biografski leksikon občine Prevalje, Prevalje 2005.