Hric, Avgust,

družbenopolitični delavec;športni delavec;trgovec 

Slika 
28.08.1929, Žerjav, Slovenija ,

Hric, Avgust, [tudi Gusti], trgovec in družbeni delavec (1929); bil je vključen v kulturno in športno življenje v Žerjavu in na Prevaljah, sodeloval je pri rasti in razvoju nogometnega kluba Korotan.

 

Življenje in delo

Mati Helena roj. Hric; polbrat rudar in kmetovalec Maks Grabnar, polsestra trgovska pomočnica Marija [Minka] roj. Kuzjan por. Zmrzlikar. Poročen je z gostinsko delavko Marijo roj. Maver; sin kalilec Boris in hči komercialistka Alenka [Lenka].

Po osnovni šoli v Žerjavu in Črni je obiskoval Trgovsko šolo v Slovenj Gradcu (1946) in ob delu končal Srednjo komercialno in poslovodsko šolo v Slovenj Gradcu in Dravogradu (1973). Zaposlil se je v Rudarskem magazinu Rudnika Mežica in zatem pri Ljudski milici v Ljubljani in Kranju, kjer je služboval do leta 1954. Vrnil se je v Žerjav in bil upravnik gostišča Pogorevc in nato komercialist pri Kovini na Prevaljah (1964) in bil ob združitvi Kovine in Merxa do upokojitve direktor podjetja (1974–1983). Že v Žerjavu je bil vključen v kulturno in družbeno življenje, bil je igralec v dramski skupini in vodja taborniškega odreda rudarjev Rudnika Mežica. Po preselitvi na Prevalje je bil predsednik DPD Svobode Prevalje (1964–1972) in je sodeloval pri prvi uprizoritvi gledališke skupine DPD Svoboda Prevalje Sloven'c Slovenca vabi. Kot športni zanesenjak je bil desetletja zvest nogometnemu klubu Korotan, sodeloval je pri rasti in razvoju kluba, bil je predsednik (1974–1982), tajnik, blagajnik in član nadzornega odbora. V njem je deloval do vstopa kluba v prvo nogometno ligo.

 

Dosežki in bibliografija

 

Priznanja in nagrade

Diploma Gasilske zveze Slovenije za 20-letno aktivno delo v gasilski službi v korist skupnosti (1978); priznanje OF slovenskega naroda (1980); zlata plaketa ob 20-letnici trgovskega podjetja Merx; zlata plaketa ob 50-letnici NK Korotan Prevalje (1983); bronasta plaketa za zasluge pri razvoju telesne kulture ZTKO in zlata plaketa za delovanje in razvoj športa v občini Ravne na Koroškem ( za področje Mežiške doline). 

Viri in literatura

Osebni podatki. – Marija Suhodolčan Dolenc @ Margareta Jukič: Biografski leksikon občine Prevalje, Prevalje 2005.